Felanmälan

Stambytet

Kalender

Senaste nytt från BRF Skönstaholm

Kallelse till städdag

Dag: Söndag den 22 april 2018

Tid: Klockan 10.00 – 14.00

Plats: Vi träffas på torget, intill dammen

Till vårens städdag så har längledarna tillsammans med trädgårdsgruppen planerat att vi skall rensa och plantera nytt i rabatten utanför lokalen och kring lekparken vid Skönstaholmsvägen 17-25. Men vi kommer även att behöva sedvanligt fix i vårt fina område.

Vi börjar med att gå igenom vad som behöver göras och fördelar arbetsuppgifterna mellan oss.

Cirka kl. 12.00 serveras korv med bröd och kaffe.

Ta med de trädgårdsredskap, som du tror kan behövas, för att förbereda området inför sommaren.

Vi ser fram emot en härlig söndagsförmiddag tillsammans

Varmt välkomna!

/Styrelsen, Brf Skönstaholm

Axplock

Dränering
Styrelsen har beslutat att anlita företaget Abtot AB för återställningsarbetena efter dräneringen av hus 24 och 19. Abtot har lämnat det mest fördelaktiga anbudet vad gäller pris och snabbhet. De har också fått goda referenser och finns med på den lista av rekommenderade företag som Landskapslaget har tagit fram.

På grund av den sena våren och många andra uppdrag kommer arbetet att påbörjas först efter midsommar. Ett informationsmöte med berörda boende kommer att hållas i slutet av april.

Laddplatser
Styrelsen har tagit fram nya riktlinjer för hur köhantering och tilldelning av de blivande laddbilsplatserna (plats 5001-5014) ska ske. Separat skrivelse kommer inom kort. Arbetet med att gräva och installera laddstolpar beräknas vara klart i sommar.

Ny trädgårdsentreprenör
Avtalet med IT-underhåll är uppsagt till sista mars. Snöröjningsberedskap kommer dock finnas till 15 april. Trädgårdsskötseln kommer framöver att skötas av Petter Thorson och hans kollega. Petter har en gedigen trädgårdsutbildning och flera års erfarenhet av både trädgårdsanläggning och skötsel. Han är väl införstådd med Skönstaholms historia och värdet av våra grönytor.

Styrelsen har också påbörjat upphandling av snöröjning inför nästa vinter.

Inför kommande grussopning av våra gångvägar får alla boende som har möjlighet gärna sopa ut grus från gräsmattorna på gångvägarna. Då blir behovet av att blåsa gruset med lövblås mindre.

Kollektivt bredband
Avtalet med Telia om ”Öppen fiber” har sagts upp till 2018-09-30. Styrelsen förbereder en proposition till årsmötet om kollektiv anslutning med Bahnhof för 125 kr/mån för 1000/1000 Mbit för alla boende.

Elavtal
Styrelsen har förhandlat om elavtalen för vår fastighetsgemensamma el. Vi byter från Borås Elhandel till Tranås Energi från och med 1 maj. Priset sänks då från ca 70 öre/kWh till 56 öre/kWh.

Städdag
Vårens städdag är söndag 22 april. Separat inbjudan kommer i lådorna.

Årsmöte
Årets stämma den 15 maj kommer att hållas i Kvickentorpsskolans matsal eftersom Skönstaholmsskolans matsal tyvärr inte är tillgänglig. Kallelse kommer som vanligt minst två veckor före stämman.

Glad påsk önskar styrelsen!

Axplock

Dränering

Vädret har fortsatt att försena dräneringsarbetena. Nytt slutdatum för hus 24 är slutet av mars. Direkt därefter påbörjas dräneringen av hus 19. De tre offerter som inkommit om markåterställningen sammanställs och utvärderas nu. När vi bestämt vilken firma det blir kommer ett informationsmöte att hållas.

Garantibesiktning av skorstenar

Puts har släppt från en del av skorstenarna som renoverades för mindre än fem år sedan. Styrelsen har anlitat Per Andersson Målerikonsult för en garantibesiktning. Besiktningen kommer att utföras senare i vår.

Renovering av utearmaturer

Den 3-4 maj fortsätter företaget Power Connector AB att montera nya och ta ner utvalda utearmaturer som ska renoveras. Berörda boende kommer att kontaktas av styrelsen.

Renovering av ytterdörrar

Entrédörrarna i sick sack-längan är nu nästan färdigrenoverade. Inför kommande renoveringar av dörrarna i resten av området har styrelsen beslutat att upprätta en kulörtplan. Under våren kommer därför ett urval av dörrar att skrapas för att det ska vara möjligt att ta reda på dörrarnas ursprungliga kulörer.

Laddplatser

Föreningen har beviljats 200 000 kronor i bidrag för installation av laddplatser för elbilar. Det motsvarar knappt hälften av investeringskostnaden på ca 450 000 kronor.

Ny trädgårdsentreprenör

Förhandling om hävning av avtalet med vår trädgårdsentreprenör IT Underhåll pågår. Vi återkommer så snart vi har ytterligare information.

Städdag och stämma

Vårens städdag blir söndag 22 april. Fokus kommer ligga på ytorna kring Centrumhuset och lekplatsen nedanför Skv 17-23.

Datumet för årets stämma är satt till tisdag 15 maj. Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 31 mars.

Ateljéplats?
Är du verksam konstnär, illustratör eller formgivare? Högst upp i Centrumhuset huserar nio personer som delar på fyra ateljéer. Du är välkommen att ställa dig i kö ifall du behöver en ateljé! Mejla ateljeforeningenkvallen@gmail.com eller ring på 0734-222 868, hälsar Olof Svenblad på Ateljéföreningen Kvällen.

Fotografering i området

Under våren kommer styrelsens bygg- och fastighetsutskott att fotografera hela Skönstaholm för dokumentation och som underlag inför kommande underhållsarbeten. Så ser ni någon smyga med kamera i trädgårdarna är det inte nödvändigtvis något suspekt. :-)

/ Styrelsen

Ett meddelande från Ateljéföreningen som hyr vindsvåningen i Centrumhuset:

Är du verksam konstnär, illustratör eller formgivare och bor i Skönstaholm? På övervåningen i Centrumhuset på Söndagsvägen 38 är vi totalt nio personer som delar på fyra ateljérum och ett gemensamt kök + matrum. Du är välkommen att ställa dig i vår intressekö ifall du behöver en ateljé och det blir en plats ledig! Vi kommer också framöver ha regelbundna AW:s, med start 9 mars kl 17. Kom gärna på besök då!

Maila oss på ateljeforeningenkvallen@gmail.com eller ring Olof på 0734 222 868.

Axplock

Dränering

Dräneringen av hus 24 har dragit ut på tiden, men beräknas vara klar i slutet av februari. En tidigare upptäckt skada på huvudavloppsledningen utanför sick sack-längan har lagats. Den gamla huvudvattenledningen som går mellan hus 22 och hus 24 behöver grävas upp och bytas. Dräneringen av hus 19 påbörjas när tjälen har gått ur marken.

Storholmen genomför nu en upphandling av entreprenör för återställandet av marken kring husen. När vi bestämt vilken firma det blir kommer ett informationsmöte att hållas.

Styrelsen har beslutat att inte påbörja ytterligare dräneringar innan sommaren. Näst på tur till hösten står hus 1.

Renovering av ytterdörrar

Många ytterdörrar är i behov av renovering och målning. I ett första steg har styrelsen beslutat att låta målarfirman Stadig Hand slipa och måla dörrarna på sick sack-längan, eftersom dörrarna där varit mest slitna. Efter en utvärdering kommer arbetet att fortsätta på de längor med mest slitna dörrar.

Renovering av utearmaturer

Företaget PowerConnector AB har åtagit sig att montera nya och ta ner utvalda utearmaturer som ska renoveras. Arbetet inleds under vecka 7. Berörda boende kommer att kontaktas av styrelsen.

Laddplatser

Vi väntar fortfarande på besked om föreningen får bidrag från Naturvårdsverket för laddboxar för elbilar. Arbetsgruppen jobbar med ett utkast till policy för hur platserna ska tilldelas och befintliga parkeringsplatsinnehavare ska flyttas.

Ny trädgårdsentreprenör

Vi har haft många klagomål på vår trädgårdsentreprenör IT Underhåll. Styrelsen upplever att deras arbete har blivit mycket sämre och inte längre är värt pengarna vi betalar. En process kring att häva avtalet i förtid har inletts. Styrelsens trädgårdsgrupp har tittat på alternativa entreprenörer och har en ny trädgårdsmästare i startgroparna.

Kollektivt bredband

Enkäten kring kollektivt bredband besvarades av 55 hushåll varav 47 var positiva. Styrelsen har för avsikt att lägga fram ett förslag till föreningsstämman att teckna kollektivt bredband från och med 1 oktober 2018. Det skulle innebära att samtliga hushåll ansluts och får betala en fast men lägre summa (ca 125 kr/mån) för bredbandsuppkopplingen, oavsett om man använder den eller inte. Vi råder alla boende att tills vidare inte förlänga eller teckna nya egna abonnemang med långa bindningstider.

/ Styrelsen

Kära grannar!

Nu runt jul brukar det bli mer skräp än vanligt. Tänk på att försöka packa ihop soporna ordentligt innan ni kastar i de olika kärlen. Plocka gärna upp skräp som någon annan kanske har missat så att vi alla hjälps åt att hålla snyggt och slipper onödiga kostnader för extra sophämtning och städ.

Batterier och annat som hör hemma i grovsoprummet får ni inte kasta i vanliga soprummen.

Prata gärna med era grannar om ni åker bort över jul- och nyårshelgen. Låt gärna ytterbelysningen vara tänd och ta hjälp av varandra med att tömma brevlådor och skotta framför entréerna. Tänk också på att hälsa på okända människor och visa besökare att de blir uppmärksammade i Skönstaholm. Då kan vi förhoppningsvis skrämma bort eventuella inbrottstjuvar.
 
Glöm inte heller att hålla ett extra öga på levande ljus!

God jul och gott nytt år önskar vi i styrelsen!

IMG_9263
Den 7 december börjar tv-serien ”Bye Bye Sverige” med Erik Haag och Lotta Lundgren i SVT. Delar av ett program är inspelat i Skönstaholm! De har filmat i ett av husens kök och vardagsrum, samt även spelat in scener utomhus.

Så väl värt att hålla ögonen öppna!

BRF Skönstaholm har idag Telia Öppen Fiber indraget till lägenheterna vilket ger alla hushåll möjlighet att teckna ett individuellt avtal för bredband, TV och telefoni med någon av de operatörer som levererar tjänster över Telias öppna nät. Det går också att teckna ett individuellt avtal för bredband, TV och telefoni via ComHems koax-nät (tv-uttagen) som finns indraget till lägenheterna.

Avtalet med Telias öppna nät löper ut 2018-09-30. Styrelsen har frågat olika leverantörer om pris för ett gruppavtal för bredband. Med ett sådant gruppavtal skulle alla hushåll kollektivanslutas till samma bredbandsleverantör, men till ett mycket lägre pris än vad individuella abonnemang kostar idag.

Billigast är Bredband2 som erbjuder bredband 1000/1000 Mbit/s för 90 kr/mån per hushåll.

Som en jämförelse kostar bredband med motsvarande hastighet 999 kr/månaden hos Telia och 899 kr/mån hos ComHem om du tecknar ett individuellt avtal.

Styrelsen vill nu undersöka om det finns ett intresse bland hushåll i Skönstaholm för att teckna ett gruppavtal för bredband med Bredband2 med början 2018-10-01. Kostnaden kommer då att läggas på avierna från Storholmen.

Styrelsen vill också samtidigt passa på att undersöka om det finns ett intresse bland hushåll i Skönstaholm för att ta in offerter för ett gruppavtal för TV.

Ni kan svara genom att fylla i svarstalongen nedan, riva av den och lämna den i brevlådan på Skönstaholmsvägen 10 alternativt fylla i enkäten på följande länk: https://goo.gl/forms/BOlCtWUdlSazkq1C2.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen
BRF Skönstaholm

Om Skönstaholm
Radhusområdet Skönstaholm stod färdigt 1952 i ambitionen att bli ett propagandaområde för radhus med hyreslägenheter. Arkitekturhistoriker framhåller Skönstaholm som ett av vårt lands finaste exempel på vad de kallar ”folkhemsarkitekturen”. Området är kulturklassat och Stockholms Stadsmuseum har utfärdat särskilda riktlinjer för hur Skönstaholm ska bibehålla sin ursprungliga karaktär.

Skönstaholm ligger i Hökarängen cirka 10 kilometer söder om Stockholms centrum.

Brf Skönstaholm
Bostadsrättsföreningen Skönstaholm köpte fastigheterna från Stockholmshem 2010. Området består av totalt 150 lägenheter i nio olika utföranden. Föreningen verkar för att värna och förädla Skönstaholms karaktär.