Felanmälan

draneringsknapp

Kalender

Senaste nytt från BRF Skönstaholm

Den information som skickades ut angående laddplatser 2018-04-06 finns nu på hemsidan: ”Information om laddplatser 2018-04-06″ under Dokument/Övrigt. http://www.skonstaholm.se/dokument-ovrigt/

BRF Skönstaholm logo

2018-09-14

Till bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i BRF Skönstaholm

Information om kollektivt bredband

Övergången till det kollektiva bredbandsabonnemanget via Bahnhof närmar sig.

Bifogat detta utskick (se nedan) finns ett välkomstbrev från Bahnhof med information om bredbandet och tilläggstjänsterna IP-telefoni och IP-tv. Vi uppmanar alla boende att ta del av detta välkomstbrev.

Övergången kommer att ske 2018-10-01. Bahnhof kommer då att behöva byta ut de fiberkonverterare som sitter längst bak i de vita skåpen i alla lägenheters källartrappor eller förrådsutrymmen. Tekniker kommer att finnas i området de första dagarna för detta arbete. Mer detaljer om tidpunkter och nyckelrutiner kommer Bahnhof att återkomma om.

Om du inte har möjlighet att vara hemma för att släppa in teknikerna hoppas vi att det går att lämna nycklar till en granne.

Det kollektiva abonnemanget berör bara fibernätet. ComHem-nätet (de vanliga antennuttagen i husen) och de vanliga telefonjacken berörs inte.

Om du saknar fiber till din lägenhet – hör av dig till info@skonstaholm.se.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Brf Skönstaholm

Välkomstbrev från Bahnhof: Välkomstbrev från Bahnhof, 2018-09-04

BRF Skönstaholm logo

2018-09-12

Meddelande till dig som bor på Skönstaholmsvägen

Som styrelsen tidigare meddelat kommer Tumba glas att utföra garantiarbeten på utsidan av fönster på Skönstaholmsvägen. Arbetet innebär att målare kommer att röra sig utanför husen och utföra arbeten på vissa fönster. Vid några av husen behöver målaren även tillgång till lägenheten för att komma åt fönstren på övervåningen. Tumba glas kommer i dessa fall att kontakta de boende.

Arbetet inleds tisdagen den 18 september.

Notera att detta meddelande endast berör boende på Skönstaholmsvägen.

/Styrelsen

dränering_2

2018-08-28

Viktig information till boende i hus 1 och 2

Bostadsrättsföreningen har kontrakterat företaget Grundkedjan AB för dränering av hus 1 (Söndagsvägen 100–114). I uppdraget ingår även byte av kallvattenledningen mellan hus 1 och 2. Detta innebär att boende på Söndagsvägen 96 och 98 också kommer påverkas.

Arbetena påbörjas den 10 september och beräknas vara färdigt i slutet av oktober. Arbete kommer att pågå vardagar 7–16. Arbetena uppskattas ta 7 veckor plus tid för extraarbeten som tillkommer som byggtiden, så räkna med att det tar lite längre tid. Under tiden som dräneringen pågår kommer både fram- och baksida på ert hus vara en arbetsplats. Entreprenören kommer dessutom behöva nyttja parkeringsplatserna 5083, 5084, 5085, 5086 och 5087 då arbetena på framsidan av hus 1 pågår. De som hyr dessa platser kommer inte behöva betala hyra under tiden parkeringsplatserna nyttjas av entreprenören.

 

Förberedelser

Om ni har växter som ni vill spara kommer det finnas möjlighet att under arbetet förvara dem i ett ”växthotell” som kommer finnas tillgängligt bakom parkeringsplatserna vid vändplanen, bakom sophuset. Växter som är för stora att flytta för hand ska märkas upp med ett plastband, och boende hanterar sedan dessa tillsammans med entreprenören när arbetet startar. De kan hjälpa till att flytta växter med grävmaskin.

Pallkragar och plastband finns i källargången under Söndagsvägen 100. Jord finns i en stor säck bredvid nedfarten till tennisplanen. Tänk på att plantera växterna tätt för att få plats med alla växter.

Vi ber er även att ta bort fasta strukturer såsom till exempel trädäck och planteringslådor. Dessa måste vara borttagna när dräneringsarbetet på baksidan påbörjas (se nedan). Kostnaden för bortforsling av eventuella kvarvarande fasta strukturer och övrigt lösöre (trädäck, utemöbler, grillar, blomlådor, etc.), som måste avlägsnas av entreprenören, kommer att debiteras respektive bostadsrättshavare/hyresgäst. De bodar som nu står en bit från husen behöver inte flyttas för att dräneringsarbetet ska kunna genomföras. Plattläggning behöver inte heller flyttas ifall ni inte vill ta tillvara plattorna för användning på annan plats eller liknande, de behövs inte för återställandet.

Eftersom dräneringen kommer påbörjas på framsidan av hus 1 är det inte nödvändigt att baksidorna är förberedda till den 10 september, utan baksidorna ska vara färdiga till den 1 oktober, det gäller även Söndagsvägen 96 och 98.

Staketen mellan baksidorna kommer monteras ner av entreprenören. Nya staket kommer uppföras enligt det återställningsprogram som utarbetas för hus 1 (se nedan).

Om möjligt ska boende i hus 1 flytta brevlådan till andra sidan gångvägen för att minska risken av att postlådan skadas. Flytten av postlådorna ansvarar de boende själva för och måste vara genomförd senast till den 10 september.

För att undvika skador på utomhusarmaturerna på baksidan av hus 1 måste de monteras ner. De boende kontaktas när det är dags eftersom elen till lamporna måste vara avstängd när arbetet sker.

Planen är att man ska kunna använda entrédörrarna under hela arbetet. Väggfasta trappor kommer inte monteras. Dräneringen innebär djupa gravar utmed huset som kommer skyddas med staket enligt regelverket, men var uppmärksam på att det är djupt. Det är mycket viktigt att hålla uppsikt på små barn som i värsta fall kan ta sig förbi skyddsstaketen.

Det kommer att ske ett kortare avbrott på vattnet (~2h) i samband med att den nya kallvattenledningen mellan hus 2 och 1 tas i bruk. Avbrottet kommer ske dagtid och de boende kommer få separat information när det är dags.

 

Informationsmöte

Ett informationsmöte hölls för boende i hus 1 och 2 den 20 augusti kl. 19.00 i föreningslokalen i Centrumhuset. Vid mötet medverkade representanter från bostadsrättsföreningens styrelse, Storholmen förvaltning och Grundkedjan. Mötet syftade till att närmare informera om dräneringsarbetet, tidplan och förberedelserna inför dräneringen. Denna text har uppdaterats utifrån de frågor som kom upp.

Om du har fler frågor, tveka inte att ta kontakt enligt kontaktuppgifterna nedan.

Vi är tacksamma för era iakttagelser om områden där det brukar svämma över vid regn eller där det på vintern bildas is.

 

Frågor fram till 1 september

Frågor angående hantering av växter och uteplatser fram till den 1 september kontakta styrelsen på info@skonstaholm.se.

 

Frågor efter 1 september

För att frågor från och med arbetet startar den 1 september kontakta våra projektledare på Storholmen:

Martina Andersten & Urban Bladin

Projektledare Storholmen

tel: 08-520 252 00

E-post: projekt@storholmendirekt.se

För direkta frågor kring flytt av växter eller liknande kan ni kontakta entreprenören Grundkedjan direct. Dock ej för frågor som bör dokumenteras eller beslutas om, då är det alltid bättre att vända sig till Storholmen som vid behov kontaktar Grundkedjan och/eller styrelsen.

Entreprenör dränering:

Jan Magnusson

Projektledare Grundkedjan

tel: 070-589 53 33

E-post: jm-konsult@telia.com

 

Efter dränering

Efter genomförd dränering kommer marken återställas enligt det program som Landskapslaget tagit fram. Landskapslaget har, utifrån Walter Bauers tidiga skisser, tagit ett helhetsgrepp kring hela området för att ta fram viktiga karaktärer och skapa en sammanhållen gestaltning och utformning av området, men även tittat specifikt på vad som karaktäriserar respektive länga. Efter dräneringen kommer tidigare byggda konstruktioner och byggnationer ej att återställas och det är inte tillåtet att uppföra dessa igen utan tillstånd från styrelsen.

Närmare information om återställningen och möjliga tillval kommer under hösten. Återställningsarbetet är planerat till våren 2019. Upphandling av entreprenör för återställningen sker efter sommaren.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Axplock

Kollektivt bredband

Som styrelsen tidigare informerat om så har föreningen tecknat ett kollektivt bredbandsabonnemang med Bahnhof. Övergången kommer ske 2018-10-01. Vi vill återigen påminna om att det är varje boendes ansvar att avsluta befintligt internetabonnemang till 2018-10-01 för att undvika dubbla kostnader. 

Laddstolpar

De nya laddstolparna för elbilar är installerade och besiktigade. Vi har ännu inte fått besked från elnätsföretaget, Ellvio, när stolparna kopplas in på elnätet. Styrelsen kommer träffa Storholmen i början av september för att diskutera administrationen av parkeringskön.

Städdag

Höstens städdag äger rum den 13 oktober kl. 10.00 – 14.00. Separat inbjudan kommer ut i brevlådorna.

Resultatet från fönsterbesiktningen

Fönsterbesiktningen visade att Tumba glas gjort ett gott jobb med att renovera våra fönster. Rätt underhållna kan måleriarbetet hålla i flera decennier innan de behöver målas om igen. Vi kan själva bidra till ökad livslängd och därmed lägre kostnader genom att rengöra fönsterkarmarna och fönsterblecken varje gång man putsar fönstren. Att fästa saker med spik och skruv i utvändiga karmar, dörrar och träpaneler bidrar till ökat underhåll och ska därför undvikas. Garantiarbete kommer utföras av Tumba glas inom kort.

Inredning och ombyggnation i källare

På begäran av några boende besökte en fuktexpert från Condo Consult AB Skönstaholm för att bedöma och föreslå åtgärder mot fukt- och mögel i källare. Resultatet visade att bristfällig ventilation och fel materialval vid inredning bidrar till fukt- och mögelproblem. Vi vill uppmana alla som planerar att bygga om eller renovera sin källare att läsa ”Riktlinjer för förändring av bostadens in- och utsida”. Dokumentet finns på föreningens hemsida och innehåller tips om hur man undviker problem med fukt- och mögel i källaren.

Pizzerian

Pizzerian är fortfarande stängd av ägaren. I månadsskiftet avgörs om Lilla hörnan kommer öppna igen eller om det blir aktuellt att leta efter en ny hyresgäst.

Dränering av hus 1

I somras kontrakterades Grundkedjan AB för att dränera hus 1 (Söndagsvägen 100–114). Kontraktet omfattar också byte av kallvattenledning mellan hus 1 och 2. Arbetet påbörjas den 10 september och beräknas vara färdigt i slutet av november. Styrelsen kommer inom kort inleda planering och upphandling för återställning efter dräneringen.

Rundeln och dess återställning

Abtot som arbetar med återställningen efter dräneringen av hus 19 och 24 använder rundeln som sin avställningsplats. Det är lite olyckligt men är vad som finns att tillgå. De väntas vara klara vecka 42. Därefter behöver de ytterligare ett par veckor för att avinstallera sig.

Våra gräsytor är tilltygade efter de stora maskiner som har varit nödvändiga för de arbeten som har utförts i området. Gräsytorna kommer återställas under hösten.

 Takomläggning

Som styrelsen tidigare informerat om påbörjas takomläggning av hus 11 (Skönstaholmsvägen 30–44) vecka 35. Takomläggningen kommer utföras av Johanneshovs plåtslageri AB.

Renoveringsarbeten på centrumhuset

Stadig hand måleri som under sommaren renoverat ytterdörrar på Söndagsvägen (hus 2, 4 och 5) renoverar nu utbyggnaden vid pizzerian. Arbetet väntas vara klart vecka 35 eller 36.

/ Styrelsen

 
Nyhet

Skönstaholm är ett område ritat med stor omsorg om detaljer och planerat i landskapet för att bilda ett litet samhälle. Området är idag mycket välbevarat och sammanhållet. Det gör området unikt och höjer det ekonomiska värdet på våra bostäder. Det ligger därför i allas vårt intresse att området fortsätter vara enhetligt och sammanhållet.
Om du som bostadsrättshavare eller hyresgäst vill göra förändringar inne eller ute, finns ett antal begränsningar i vad som är tillåtet, med eller utan ansökan om tillstånd. Styrande är att såväl byggnader som mark ägs av föreningen, och innehav av en bostadsrätt innebär att du, i stora drag, endast får ändra på det som är ditt underhållsansvar. Övriga ändringar kan vara möjliga, men först efter styrelsens medgivande.

Som vägledning för vad som är tillåtet, och när man behöver styrelsens medgivande har föreningen sammanställt dessa riktlinjer.
Riktlinjerna bygger på föreningens stadgar och de styrdokument som föreningen antagit. Stadgarna är grundläggande och beskriver bostadsrättsinnehavarens ansvar (12 §), föreningens ansvar (13 §) vilka förändringar av bostadsrättsinnehavarens bostad som kräver tillstånd (14 §), samt att all mark tillhör föreningen och att styrelsen måste godkänna de flesta bygg- och markarbeten utomhus (44 §).

I stadgarna framgår också att Skönstaholm är en kulturhistorisk värdefull miljö (44 §) och styrelsen har mot bakgrund av detta tagit fram dokumentet Antikvariska råd och riktlinjer. Detta dokument antogs vid föreningens årsstämma 2012 och är vägledande för föreningens fastighetsunderhåll, men är också en grund för vilka bygg- och markarbeten som tillåts. Styrelsen har också låtit ta fram motsvarande underlag för park- och trädgård samt inredning och ombyggnad av källare, för att undvika fuktskador.

När du vill bygga om, gör din ansökan i god tid
Tänk på ansökan ska göras skriftligt i god tid före arbetet ska påbörjas och minst sex veckor innan planerad start för större projekt. Ansökan skickas enklast till info@skonstaholm.se. Bifoga en bild av hur det ser ut i dag och en skiss eller ritning över vilka förändringar du har tänkt göra. Beakta att styrelsen har möte ungefär var fjärde vecka under höst, vinter och vår, men inga möten under sommaren.

Hyresgäst
Om du är hyresgäst gäller andra regler. Som hyresgäst har du inte rätt att genomföra förändringar i din lägenhet utöver renovering av ytskikt (målning, tapetsering osv).

Om tillstånd saknas
Ombyggnad som genomförs utan föreningens tillstånd kan medföra krav på dig att återställa lägenheten till ursprungligt skick. Föreningen kan annars låta genomföra sådan återställning på din bekostnad. I värsta fall kan också rätten till lägenheten förverkas.

Utförliga riktlinjer finns under: www.skonstaholm.se/dokument-ovrigt

Axplock

Dränering
Dräneringen av hus 19 håller på att avslutas. Vid arbetet upptäcktes att tre kallvattenledningar måste bytas ut. Bytet av kallvattenledningarna innebär att dräneringsarbetet förlängs med ytterligare tre veckor. Detta ska dock inte påverka tidsplanen för återställningen efter dräneringen. Uppdatering 2018-06-18: Återställningen vid länga 19 och 24 utförs av Abtot och Landskapslaget och inleds med ett uppstartsmöte den 20 juni. Veckan efter midsommar drar återställningsarbetet igång. Arbetet för båda längorna beräknas ta totalt ca 8 veckor och börjar med länga 24. Återställningen vid länga 19 dröjer sannolikt till augusti.

En besiktning av den tidigare entreprenörens dräneringsarbete vid hus 19 har genomförts och resultatet visar på betydande brister. Nu väntar en rättslig process med målsättningen att föreningen ska få tillbaka entreprenadarvodet samt ersättning för de merkostnader som det felaktigt utförda arbetet medfört.

Kommande vecka kommer styrelsen slutföra upphandling av dränering av hus 1 (Söndagsvägen 100–114). Planen är att arbetet ska kunna påbörjas i mitten av augusti. Boende i hus 1 kommer att informeras separat när upphandlingen är klar.

Garantibesiktning av fönstermålning
Styrelsen har tidigare skickat ut en enkät om garantibesiktning av fönstermålning. Besiktningen genomförs den 20 juni med start kl. 07.00. Vi uppmanar alla boende på Skönstaholmsvägen att anmäla målningsskador på fönstrens utsida via den länk som tidigare skickats ut. Har ni möjlighet att vara hemma eller lämna nyckel till hemmavarande granne eller styrelsen så underlättar detta besiktningen av fönstren på andra våningen.

Takrenovering
Styrelsen har tidigare beslutat om takomläggning för områdets samtliga hus. Styrelsen har beslutat att anlita Johanneshovs plåtslageri för takomläggning av längorna 10 och 11 (Skönstaholmsvägen 16–44). Företaget har tidigare genomfört takrenovering i området. Arbetet på hus 11 (Skönstaholmsvägen 30–44) påbörjas i mitten av augusti och pågår i 6–7 veckor. Åtgärderna ingår i den plan för takbyten som tidigare utarbetats. Hus 10 påbörjas efter nyår. Boende i längorna 10 och 11 kommer att informeras separat.

Dörrmålning
Föreningen har anlitat företaget Stadig hand för att måla ytterdörrarna på hus 2, 4 och 5 (Söndagsvägen 60–76 resp. 86–98). Boende kommer inom kort att kontaktas av styrelsen.

Armaturer
Brf Skönstaholm har beviljats bidrag för förvaltning av värdefull kulturmiljö på 47 000 kr. Länsstyrelsens skriver i sin motivering att ”Radhusområdet Skönstaholm har höga kulturhistoriska värden. Det är angeläget att byggnaderna varsamt restaureras så att kulturhistoriska värden bevaras”. Bidraget avser tillverkning av glas till våra originalarmaturer vid entrédörrarna. Berörda boende att kommer kontaktas när glasen är färdiga för montering.

Nya riktlinjer
Många renoveringsprojekt planeras inför sommaren. Skönstaholm är unikt och mycket välbevarat och sammanhållet. Det höjer det ekonomiska värdet på våra bostäder. Därför ligger det i allas vårt intresse att området fortsätter vara enhetligt och sammanhållet.

Om du som bostadsrättshavare eller hyresgäst vill göra förändringar inne eller ute, finns ett antal begränsningar i vad som är tillåtet, med eller utan ansökan om tillstånd. För att underlätta planeringen av ditt projekt finns nu ett nytt dokument: ”Riktlinjer för förändring av bostadens in- och utsida”. Ta gärna en titt på dessa riktlinjer innan du ger dig i kast med ditt bygg- eller renoveringsprojekt. Du hittar riktlinjerna på föreningens hemsida: www.skonstaholm.se/dokument-ovrigt.

Bredband
Som styrelsen tidigare informerat om så har föreningen tecknat ett kollektivt bredbandsabonnemang med Bahnhof. Övergången kommer ske 2018-10-01. Vi vill påminna om att det är varje boendes ansvar att avsluta befintligt internetabonnemang till 2018-10-01 för att undvika dubbla kostnader.

Laddplatser
Som styrelsen tidigare informerat om så har föreningen inlett ett samarbete med företaget Eways för installation av laddstolpar till våra kommande laddplatser för elbilar. Arbetet är något försenat och beräknas nu vara färdigt efter sommaren.

Trädgårdsavfall
Styrelsen vill uppmärksamma alla boende på att det finns en kompost nere vid tennisbanan där allt trädgårdsavfall kan läggas. Det ser inte bara tråkigt ut med löv- och rishögar i skogen utan kan också innebära en brandfara när det är torrt ute.

Ny styrelse
Den nya styrelsen har efter stämman arbetat hårt för att sätta sig in i bostadsrättföreningens alla pågående och kommande projekt, samt de frågor som kräver extra bevakning i framtiden. Den nya styrelsen är:

Henrik Segerpalm, ordförande
Dag Lundén, vice ordförande
Linda Westin, sekreterare
Magnus Jung, kassör
Robin Divander, ord. ledamot, Trädgård och skötsel
Fredrik Burman, ord. ledamot, Bygg och fastighet
Petter Bergström, ord. ledamot, Drift, parkering och uthyrning
Klara Strandå, suppleant, Trädgård och skötsel
Gunnar From, suppleant, Bygg och fastighet
Uno Helmersson, suppleant, Drift, parkering och uthyrning

Har du frågor, synpunkter eller vill engagera dig, skriv då till styrelsen: info@skonstaholm.se.

Sköna sommarhälsningar!

/Styrelsen

På Brf Skönstaholms årsstämma 15 maj beslutade stämman att föreningen ska teckna ett kollektivt bredbandsabonnemang hos Bahnhof. Det här innebär att alla boende i Skönstaholm – såväl medlemmar som hyresgäster – kommer att få internetuppkoppling via det befintliga fibernätet på 1000/1000 Mbit/s för 125 kronor i månaden. Avgiften kommer att tas ut på de vanliga avierna från Storholmen. Eftersom det är ett kollektivt abonnemang kommer alla hushåll att debiteras, oavsett om man använder anslutningen eller inte.

Övergången kommer att ske 2018-10-01. Bahnhof kommer då att behöva byta ut de mediekonverterare som sitter längst bak i de vita skåpen i alla lägenheters källartrappor eller förrådsutrymmen. Vi återkommer med mer information om detta arbete.

Varje boende ansvarar för att avsluta sitt befintliga internetabonnemang till 2018-10-01 för att undvika dubbla kostnader.

I avtalet ingår IP-telefoni utan extra kostnad utöver samtalstaxa. För IP-telefoni krävs Bahnhofs egen router Tilgin HG 2501 som kostar 710 kronor att köpa.

I avtalet ingår även sex e-postadresser och en hemsida med 3 Gb lagringsyta för de hushåll som önskar.

IPTV-abonnemang kan tecknas genom Bahnhofs samarbetspartner sappa.se. Då krävs en särskild tv-box som boende får bekosta själv. Pris varierar beroende på kanalpaket och bindningstid. Andra företags IPTV-tjänster kommer att vara spärrade i Bahnhofs nät.

Observera att ComHem-nätet (de vanliga antennuttagen i husen) inte berörs. I det nätet finns grundutbudet av tv-kanaler både analogt och digitalt kvar som vanligt. Egna tv-abonnemang hos ComHem behöver inte förändras. Tivo kommer fungera som vanligt.

Om du saknar fiber till din lägenhet eller har frågor om det kollektiva bredbandsabonnemanget – hör av dig till info@skonstaholm.se.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Brf Skönstaholm

Om Skönstaholm
Radhusområdet Skönstaholm stod färdigt 1952 i ambitionen att bli ett propagandaområde för radhus med hyreslägenheter. Arkitekturhistoriker framhåller Skönstaholm som ett av vårt lands finaste exempel på vad de kallar ”folkhemsarkitekturen”. Området är kulturklassat och Stockholms Stadsmuseum har utfärdat särskilda riktlinjer för hur Skönstaholm ska bibehålla sin ursprungliga karaktär.

Skönstaholm ligger i Hökarängen cirka 10 kilometer söder om Stockholms centrum.

Brf Skönstaholm
Bostadsrättsföreningen Skönstaholm köpte fastigheterna från Stockholmshem 2010. Området består av totalt 150 lägenheter i nio olika utföranden. Föreningen verkar för att värna och förädla Skönstaholms karaktär.