Felanmälan

Stambytet

Kalender

Senaste nytt från BRF Skönstaholm

 
Nyhet

Skönstaholm är ett område ritat med stor omsorg om detaljer och planerat i landskapet för att bilda ett litet samhälle. Området är idag mycket välbevarat och sammanhållet. Det gör området unikt och höjer det ekonomiska värdet på våra bostäder. Det ligger därför i allas vårt intresse att området fortsätter vara enhetligt och sammanhållet.
Om du som bostadsrättshavare eller hyresgäst vill göra förändringar inne eller ute, finns ett antal begränsningar i vad som är tillåtet, med eller utan ansökan om tillstånd. Styrande är att såväl byggnader som mark ägs av föreningen, och innehav av en bostadsrätt innebär att du, i stora drag, endast får ändra på det som är ditt underhållsansvar. Övriga ändringar kan vara möjliga, men först efter styrelsens medgivande.

Som vägledning för vad som är tillåtet, och när man behöver styrelsens medgivande har föreningen sammanställt dessa riktlinjer.
Riktlinjerna bygger på föreningens stadgar och de styrdokument som föreningen antagit. Stadgarna är grundläggande och beskriver bostadsrättsinnehavarens ansvar (12 §), föreningens ansvar (13 §) vilka förändringar av bostadsrättsinnehavarens bostad som kräver tillstånd (14 §), samt att all mark tillhör föreningen och att styrelsen måste godkänna de flesta bygg- och markarbeten utomhus (44 §).

I stadgarna framgår också att Skönstaholm är en kulturhistorisk värdefull miljö (44 §) och styrelsen har mot bakgrund av detta tagit fram dokumentet Antikvariska råd och riktlinjer. Detta dokument antogs vid föreningens årsstämma 2012 och är vägledande för föreningens fastighetsunderhåll, men är också en grund för vilka bygg- och markarbeten som tillåts. Styrelsen har också låtit ta fram motsvarande underlag för park- och trädgård samt inredning och ombyggnad av källare, för att undvika fuktskador.

När du vill bygga om, gör din ansökan i god tid
Tänk på ansökan ska göras skriftligt i god tid före arbetet ska påbörjas och minst sex veckor innan planerad start för större projekt. Ansökan skickas enklast till info@skonstaholm.se. Bifoga en bild av hur det ser ut i dag och en skiss eller ritning över vilka förändringar du har tänkt göra. Beakta att styrelsen har möte ungefär var fjärde vecka under höst, vinter och vår, men inga möten under sommaren.

Hyresgäst
Om du är hyresgäst gäller andra regler. Som hyresgäst har du inte rätt att genomföra förändringar i din lägenhet utöver renovering av ytskikt (målning, tapetsering osv).

Om tillstånd saknas
Ombyggnad som genomförs utan föreningens tillstånd kan medföra krav på dig att återställa lägenheten till ursprungligt skick. Föreningen kan annars låta genomföra sådan återställning på din bekostnad. I värsta fall kan också rätten till lägenheten förverkas.

Utförliga riktlinjer finns under: www.skonstaholm.se/dokument-ovrigt

Axplock

Dränering
Dräneringen av hus 19 håller på att avslutas. Vid arbetet upptäcktes att tre kallvattenledningar måste bytas ut. Bytet av kallvattenledningarna innebär att dräneringsarbetet förlängs med ytterligare tre veckor. Detta ska dock inte påverka tidsplanen för återställningen efter dräneringen. Uppdatering 2018-06-18: Återställningen vid länga 19 och 24 utförs av Abtot och Landskapslaget och inleds med ett uppstartsmöte den 20 juni. Veckan efter midsommar drar återställningsarbetet igång. Arbetet för båda längorna beräknas ta totalt ca 8 veckor och börjar med länga 24. Återställningen vid länga 19 dröjer sannolikt till augusti.

En besiktning av den tidigare entreprenörens dräneringsarbete vid hus 19 har genomförts och resultatet visar på betydande brister. Nu väntar en rättslig process med målsättningen att föreningen ska få tillbaka entreprenadarvodet samt ersättning för de merkostnader som det felaktigt utförda arbetet medfört.

Kommande vecka kommer styrelsen slutföra upphandling av dränering av hus 1 (Söndagsvägen 100–114). Planen är att arbetet ska kunna påbörjas i mitten av augusti. Boende i hus 1 kommer att informeras separat när upphandlingen är klar.

Garantibesiktning av fönstermålning
Styrelsen har tidigare skickat ut en enkät om garantibesiktning av fönstermålning. Besiktningen genomförs den 20 juni med start kl. 07.00. Vi uppmanar alla boende på Skönstaholmsvägen att anmäla målningsskador på fönstrens utsida via den länk som tidigare skickats ut. Har ni möjlighet att vara hemma eller lämna nyckel till hemmavarande granne eller styrelsen så underlättar detta besiktningen av fönstren på andra våningen.

Takrenovering
Styrelsen har tidigare beslutat om takomläggning för områdets samtliga hus. Styrelsen har beslutat att anlita Johanneshovs plåtslageri för takomläggning av längorna 10 och 11 (Skönstaholmsvägen 16–44). Företaget har tidigare genomfört takrenovering i området. Arbetet på hus 11 (Skönstaholmsvägen 30–44) påbörjas i mitten av augusti och pågår i 6–7 veckor. Åtgärderna ingår i den plan för takbyten som tidigare utarbetats. Hus 10 påbörjas efter nyår. Boende i längorna 10 och 11 kommer att informeras separat.

Dörrmålning
Föreningen har anlitat företaget Stadig hand för att måla ytterdörrarna på hus 2, 4 och 5 (Söndagsvägen 60–76 resp. 86–98). Boende kommer inom kort att kontaktas av styrelsen.

Armaturer
Brf Skönstaholm har beviljats bidrag för förvaltning av värdefull kulturmiljö på 47 000 kr. Länsstyrelsens skriver i sin motivering att ”Radhusområdet Skönstaholm har höga kulturhistoriska värden. Det är angeläget att byggnaderna varsamt restaureras så att kulturhistoriska värden bevaras”. Bidraget avser tillverkning av glas till våra originalarmaturer vid entrédörrarna. Berörda boende att kommer kontaktas när glasen är färdiga för montering.

Nya riktlinjer
Många renoveringsprojekt planeras inför sommaren. Skönstaholm är unikt och mycket välbevarat och sammanhållet. Det höjer det ekonomiska värdet på våra bostäder. Därför ligger det i allas vårt intresse att området fortsätter vara enhetligt och sammanhållet.

Om du som bostadsrättshavare eller hyresgäst vill göra förändringar inne eller ute, finns ett antal begränsningar i vad som är tillåtet, med eller utan ansökan om tillstånd. För att underlätta planeringen av ditt projekt finns nu ett nytt dokument: ”Riktlinjer för förändring av bostadens in- och utsida”. Ta gärna en titt på dessa riktlinjer innan du ger dig i kast med ditt bygg- eller renoveringsprojekt. Du hittar riktlinjerna på föreningens hemsida: www.skonstaholm.se/dokument-ovrigt.

Bredband
Som styrelsen tidigare informerat om så har föreningen tecknat ett kollektivt bredbandsabonnemang med Bahnhof. Övergången kommer ske 2018-10-01. Vi vill påminna om att det är varje boendes ansvar att avsluta befintligt internetabonnemang till 2018-10-01 för att undvika dubbla kostnader.

Laddplatser
Som styrelsen tidigare informerat om så har föreningen inlett ett samarbete med företaget Eways för installation av laddstolpar till våra kommande laddplatser för elbilar. Arbetet är något försenat och beräknas nu vara färdigt efter sommaren.

Trädgårdsavfall
Styrelsen vill uppmärksamma alla boende på att det finns en kompost nere vid tennisbanan där allt trädgårdsavfall kan läggas. Det ser inte bara tråkigt ut med löv- och rishögar i skogen utan kan också innebära en brandfara när det är torrt ute.

Ny styrelse
Den nya styrelsen har efter stämman arbetat hårt för att sätta sig in i bostadsrättföreningens alla pågående och kommande projekt, samt de frågor som kräver extra bevakning i framtiden. Den nya styrelsen är:

Henrik Segerpalm, ordförande
Dag Lundén, vice ordförande
Linda Westin, sekreterare
Magnus Jung, kassör
Robin Divander, ord. ledamot, Trädgård och skötsel
Fredrik Burman, ord. ledamot, Bygg och fastighet
Petter Bergström, ord. ledamot, Drift, parkering och uthyrning
Klara Strandå, suppleant, Trädgård och skötsel
Gunnar From, suppleant, Bygg och fastighet
Uno Helmersson, suppleant, Drift, parkering och uthyrning

Har du frågor, synpunkter eller vill engagera dig, skriv då till styrelsen: info@skonstaholm.se.

Sköna sommarhälsningar!

/Styrelsen

På Brf Skönstaholms årsstämma 15 maj beslutade stämman att föreningen ska teckna ett kollektivt bredbandsabonnemang hos Bahnhof. Det här innebär att alla boende i Skönstaholm – såväl medlemmar som hyresgäster – kommer att få internetuppkoppling via det befintliga fibernätet på 1000/1000 Mbit/s för 125 kronor i månaden. Avgiften kommer att tas ut på de vanliga avierna från Storholmen. Eftersom det är ett kollektivt abonnemang kommer alla hushåll att debiteras, oavsett om man använder anslutningen eller inte.

Övergången kommer att ske 2018-10-01. Bahnhof kommer då att behöva byta ut de mediekonverterare som sitter längst bak i de vita skåpen i alla lägenheters källartrappor eller förrådsutrymmen. Vi återkommer med mer information om detta arbete.

Varje boende ansvarar för att avsluta sitt befintliga internetabonnemang till 2018-10-01 för att undvika dubbla kostnader.

I avtalet ingår IP-telefoni utan extra kostnad utöver samtalstaxa. För IP-telefoni krävs Bahnhofs egen router Tilgin HG 2501 som kostar 710 kronor att köpa.

I avtalet ingår även sex e-postadresser och en hemsida med 3 Gb lagringsyta för de hushåll som önskar.

IPTV-abonnemang kan tecknas genom Bahnhofs samarbetspartner sappa.se. Då krävs en särskild tv-box som boende får bekosta själv. Pris varierar beroende på kanalpaket och bindningstid. Andra företags IPTV-tjänster kommer att vara spärrade i Bahnhofs nät.

Observera att ComHem-nätet (de vanliga antennuttagen i husen) inte berörs. I det nätet finns grundutbudet av tv-kanaler både analogt och digitalt kvar som vanligt. Egna tv-abonnemang hos ComHem behöver inte förändras. Tivo kommer fungera som vanligt.

Om du saknar fiber till din lägenhet eller har frågor om det kollektiva bredbandsabonnemanget – hör av dig till info@skonstaholm.se.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Brf Skönstaholm

IMG_1627

Vi påminner alla medlemmar om årsmötet i morgon! Observera att det är Kvickentorpsskolan i år, och inte Skönstaholmsskolan.

Tid: Tisdag 15 maj, kl 18.00

Plats: Kvickentorpsskolans matsal

Gå in genom skolans huvudentré på ovansidan. Se bilden ovan.

Handlingarna som delats ut i lådorna hittar ni även här:

Kallelse, fullmakt och motioner, Brf Skönstaholms föreningsstämma 2018

Årsredovisning 2017, Brf Skönstaholm

Valberedningens förslag maj 2018

Vi bjuder på kaffe och kaka!

Väl mött!

/Styrelsen

Axplock

Pizzerian

Vår hyresgäst Pizzeria Lilla Hörnan har förlorat sitt serveringstillstånd och Tolga som driver verksamheten har sagt att han förmodligen kommer att stänga restaurangen. Eftersom det finns en del rykten om vad som ligger bakom problemen vill styrelsen ge följande information.

Pizzerian har under det senaste året inte betalat sin hyra fullt ut. Betalningar har inkommit, men inte på fullt belopp, och en månadshyra i somras uteblev helt. Trots att vår förvaltare gjort många försök att kommunicera med hyresgästen har skulden växt och överlämnats till inkasso. Styrelsen har haft möten med Tolga och försökt lösa situationen. Vi har bland annat erbjudit en avbetalningsplan.

Stockholms stads tillsynsenhet har samtidigt, utan styrelsen kännedom, inlett ett tillsynsärende eftersom pizzerian även har haft skulder till det allmänna (Socialnämndens diarienummer: 9.5-09175/2017). Tillsynsenheten har då funnit brister i hur nya ägarförhållanden redovisats samt hur ägarna styrkt finansieringen. Vidare har två av företagets företrädare bedömts olämpliga i ekonomiskt hänseende. Utifrån dessa brister har kommunen beslutat att återkalla serveringstillståndet. De skulder som pizzerian har till Brf Skönstaholm har inte legat till grund för kommunens beslut.

Styrelsen beklagar om pizzerian tvingas stänga. Den är uppskattad i området och har funnits här länge. Om så ändå blir fallet kommer vi att leta efter en ny hyresgäst. Avsikten är i så fall att lokalen i första hand ska fortsätta att hyras ut som restaurang.

Ny trädgårdsentreprenör

Från 30 april tar vår nya trädgårdsmästare Petter Thorson (bilden) över skötseln av Skönstaholm. Petter kommer att vara här främst på måndagar. Han har redan börjat beskära buskar och rensa i rabatter. Vi hälsar Petter varmt välkommen!

Petter Thorson

Trädbeskärning

En arborist från företaget Trädmästarna kommer att åtgärda de punkter som framkommit i genomgången av vår trädvårdsplan. Det handlar om 12 träd som ska beskäras och ses över.

Dränering

Dräneringen av hus 24 är avslutad och slutbesiktigad. Några mindre brister upptäcktes som nu ska åtgärdas av Grundkedjan. Arbetena kring hus 19 har påbörjats. När den tidigare entreprenörens arbete har dokumenterats kommer den rättsliga processen mot det företaget att inledas.

Återställningsarbetena kommer att utföras av företaget Abtot. Ett informationsmöte för berörda boende ska hållas 3 maj. Några boende har upplevt brister i informationen kring dräneringsarbetena. Styrelsen har därför bett projektledarna på Storholmen att framöver dela ut informationsbrev minst varannan vecka till de hushåll som berörs.

Skorstenar

En garantibesiktning av våra skorstenar har utförts. Ett antal skador framkom, och dessa ska nu åtgärdas av entreprenören.

Entrén till ateljéerna

För att göra entrén till Centrumhusets övervåning lite trevligare kommer en glasmästare att byta ut den nuvarande plåten i entrépartiet till vänster om garagen mot glas. Glaset kommer vara inbrottssäkert lamellglas. Sedan tidigare har trädetaljerna kring entrén målats.

Städdag

Tack alla Skönstaholmare som slöt upp på städdagen 22 april! Det var som vanligt gott om folk och god stämning. Så snabbt det kan bli så mycket gjort när vi hjälps åt!

Årsmöte

Årets stämma den 15 maj kommer att hållas i Kvickentorpsskolans matsal eftersom Skönstaholmsskolans matsal tyvärr inte är tillgänglig. Kallelse och årsredovisning delades ut i lådorna 28 april. Vid frågor går det bra att skicka ett mejl till info@skonstaholm.se.

Trevlig helg önskar styrelsen!

Vår hyresgäst Pizzeria Lilla Hörnan har förlorat sitt serveringstillstånd och Tolga som driver verksamheten har sagt att han förmodligen kommer att stänga restaurangen. Eftersom det finns en del rykten om vad som ligger bakom problemen vill styrelsen ge följande information.

Pizzerian har under det senaste året inte betalat sin hyra fullt ut. Betalningar har inkommit, men inte på fullt belopp, och en månadshyra i somras uteblev helt. Trots att vår förvaltare gjort många försök att kommunicera med hyresgästen har skulden växt och överlämnats till inkasso. Styrelsen har haft möten med Tolga och försökt lösa situationen. Vi har bland annat erbjudit en avbetalningsplan.

Stockholms stads tillsynsenhet har samtidigt, utan styrelsen kännedom, inlett ett tillsynsärende eftersom pizzerian även har haft skulder till det allmänna (Socialnämndens diarienummer: 9.5-09175/2017). Tillsynsenheten har då funnit brister i hur nya ägarförhållanden redovisats samt hur ägarna styrkt finansieringen. Vidare har två av företagets företrädare bedömts olämpliga i ekonomiskt hänseende. Utifrån dessa brister har kommunen beslutat att återkalla serveringstillståndet. De skulder som pizzerian har till Brf Skönstaholm har inte legat till grund för kommunens beslut.

Styrelsen beklagar om pizzerian tvingas stänga. Den är uppskattad i området och har funnits här länge. Om så ändå blir fallet kommer vi att leta efter en ny hyresgäst. Avsikten är i så fall att lokalen i första hand ska fortsätta att hyras ut som restaurang.

/ Styrelsen

Kallelse till städdag

Dag: Söndag den 22 april 2018

Tid: Klockan 10.00 – 14.00

Plats: Vi träffas på torget, intill dammen

Till vårens städdag så har längledarna tillsammans med trädgårdsgruppen planerat att vi skall rensa och plantera nytt i rabatten utanför lokalen och kring lekparken vid Skönstaholmsvägen 17-25. Men vi kommer även att behöva sedvanligt fix i vårt fina område.

Vi börjar med att gå igenom vad som behöver göras och fördelar arbetsuppgifterna mellan oss.

Cirka kl. 12.00 serveras korv med bröd och kaffe.

Ta med de trädgårdsredskap, som du tror kan behövas, för att förbereda området inför sommaren.

Vi ser fram emot en härlig söndagsförmiddag tillsammans

Varmt välkomna!

/Styrelsen, Brf Skönstaholm

Axplock

Dränering
Styrelsen har beslutat att anlita företaget Abtot AB för återställningsarbetena efter dräneringen av hus 24 och 19. Abtot har lämnat det mest fördelaktiga anbudet vad gäller pris och snabbhet. De har också fått goda referenser och finns med på den lista av rekommenderade företag som Landskapslaget har tagit fram.

På grund av den sena våren och många andra uppdrag kommer arbetet att påbörjas först efter midsommar. Ett informationsmöte med berörda boende kommer att hållas i slutet av april.

Laddplatser
Styrelsen har tagit fram nya riktlinjer för hur köhantering och tilldelning av de blivande laddbilsplatserna (plats 5001-5014) ska ske. Separat skrivelse kommer inom kort. Arbetet med att gräva och installera laddstolpar beräknas vara klart i sommar.

Ny trädgårdsentreprenör
Avtalet med IT-underhåll är uppsagt till sista mars. Snöröjningsberedskap kommer dock finnas till 15 april. Trädgårdsskötseln kommer framöver att skötas av Petter Thorson och hans kollega. Petter har en gedigen trädgårdsutbildning och flera års erfarenhet av både trädgårdsanläggning och skötsel. Han är väl införstådd med Skönstaholms historia och värdet av våra grönytor.

Styrelsen har också påbörjat upphandling av snöröjning inför nästa vinter.

Inför kommande grussopning av våra gångvägar får alla boende som har möjlighet gärna sopa ut grus från gräsmattorna på gångvägarna. Då blir behovet av att blåsa gruset med lövblås mindre.

Kollektivt bredband
Avtalet med Telia om ”Öppen fiber” har sagts upp till 2018-09-30. Styrelsen förbereder en proposition till årsmötet om kollektiv anslutning med Bahnhof för 125 kr/mån för 1000/1000 Mbit för alla boende.

Elavtal
Styrelsen har förhandlat om elavtalen för vår fastighetsgemensamma el. Vi byter från Borås Elhandel till Tranås Energi från och med 1 maj. Priset sänks då från ca 70 öre/kWh till 56 öre/kWh.

Städdag
Vårens städdag är söndag 22 april. Separat inbjudan kommer i lådorna.

Årsmöte
Årets stämma den 15 maj kommer att hållas i Kvickentorpsskolans matsal eftersom Skönstaholmsskolans matsal tyvärr inte är tillgänglig. Kallelse kommer som vanligt minst två veckor före stämman.

Glad påsk önskar styrelsen!

Om Skönstaholm
Radhusområdet Skönstaholm stod färdigt 1952 i ambitionen att bli ett propagandaområde för radhus med hyreslägenheter. Arkitekturhistoriker framhåller Skönstaholm som ett av vårt lands finaste exempel på vad de kallar ”folkhemsarkitekturen”. Området är kulturklassat och Stockholms Stadsmuseum har utfärdat särskilda riktlinjer för hur Skönstaholm ska bibehålla sin ursprungliga karaktär.

Skönstaholm ligger i Hökarängen cirka 10 kilometer söder om Stockholms centrum.

Brf Skönstaholm
Bostadsrättsföreningen Skönstaholm köpte fastigheterna från Stockholmshem 2010. Området består av totalt 150 lägenheter i nio olika utföranden. Föreningen verkar för att värna och förädla Skönstaholms karaktär.