Felanmälan

draneringsknapp

Kalender

Senaste nytt från BRF Skönstaholm

Axplock

 

Garantibesiktning av badrum och stammar

Garantibesiktningen av badrum, elvärmegolv och stammar kommer att göras i två etapper vilket innebär att besiktningen börjar på Söndagsvägen. Vi uppmanar dock alla att rapportera in eventuella fel. Garantibesiktningen gäller enbart utförandet (själva arbetsinsatsen) och inte materialet. Är du osäker på orsaken så rekommenderar vi att du rapporterar in felet. Garantibesiktningen är möjlig att besvara fram till den 31 mars. Se separat avisering i brevlådan eller som e-post.

Nya styrelseledamöter

Valberedningen har påbörjat sitt arbete med att hitta nya styrelseledamöter inför årsmötet. Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller känner du någon som du tycker skulle passa bra? Mejla i så fall till valberedningen@skonstaholm.se.

Ommålning av lokalen

Lokalen kommer att målas om av ideella krafter helgen den 29–31 mars. Om du är intresserad av att hjälpa till vänd dig till My Lundblad Wistedt, Skönstaholmsvägen 80, eller Tina Helmersson Landgren, Skönstaholmsvägen 71. Arbetet delas in i följande pass:

 • Kvällspass fredag kl. 19 -22: spackla, tejpa och lägga ut golvpapper
 • Dagspass lördag kl. 9-14: målning av stora rummet
 • Kvällspass lördag kl. 14 -19: målning stora rummet och matrummet
 • Dagspass söndag kl. 9-14: målning och tapetsering
 • Kvällspass söndag kl. 14 -19: tapetsering och eventuell målning samt städning.

Fler frivilliga behövs särskilt till söndagen. Kontakta My eller Tina eller mejla styrelsen (info@skonstaholm.se) så vidarebefordrar vi intresseanmälningarna.

Städdag och sandsopning

Vårens städdag kommer äga rum den 27 april kl. 10.00-14.00. Separat inbjudan till städdagen kommer att delas ut längre fram.

Gångvägarna kommer kort efter städdagen att sandsopas. Det är bra om alla som kan sopar ut eventuellt grus från gräsmattor och trappor till gångvägarna senast helgen 27–28 april så att sandsoparna får med sig så mycket av vinterns grus som möjligt.

Vikarierande trädgårdsmästare

Vår trädgårdsmästare, Petter Thorsson, kommer under våren att arbeta med återställningen av hus 1. Dennis Boberg kommer att anlitas som extraresurs i trädgårdsarbetet under tiden som Petter arbetar med återställningen. Dennis har lång erfarenhet av och goda kunskaper i trädgårdsskötsel.

/Styrelsen

Axplock

 

Tillfälligt avbrott i bredbandet

Stokab kommer behöva göra akuta servicearbeten på fibernätet och den nod som vi tillhör. Detta innebär att de måste bryta strömmen i fibernätet, vilket resulterar i att bredbandet inte kommer fungera mellan kl. 9.00 – 12.00 fredagen den 15 februari.

Garantibesiktning av badrum och stammar

Det är dags att genomföra en femårs garantibesiktning av badrum, elvärmegolv och stammar. Som underlag för denna besiktning kommer vi be er som upplever problem besvara en enkät. Enkäten kommer delas ut i alla brevlådor och också finnas tillgänglig elektroniskt.

Bortforslade cyklar

Vi har som bekant tagit undan omärkta cyklar från cykelförråden. Om ni saknar er cykel, gå in på bostadsrättsföreningens hemsida: http://www.skonstaholm.se/stadning-av-cykelforraden/ och titta på bilderna för att hitta er cykel, e-posta sedan info@skonstaholm.se och meddela oss om ni vill ha cykeln tillbaka. Den 1 mars anmäler vi cyklarna till polisen, därefter har ni tre månader på er att kontakta polisen eller oss för att återfå dem.

Brandskydd källargångar

Styrelsen har nyligen inventerat våra gemensamma källargångar. Enligt gällande brandföreskrifter behöver källargångarna vara fria från brännbart material. Cyklar och barnvagnar är tillåtna att förvara här så länge de inte blockerar gången, dvs. att det finns 90 cm fritt utrymme. Alla ni som har saker i gångarna som är skrymmande eller i brännbara material, se till att avlägsna dem snarast möjligt. Allt som inte är bortplockat innan den 15 mars kommer att märkas upp och sen avlägsnas.

Städning av soprummen

Styrelsen har mottagit en del klagomål på städningen av soprummen. Vi ser nu över vad som behöver göras för att förbättra ordningen i soprummen. Vi vill dock poängtera att ordningen i soprummen till stor del beror på oss som använder soprummen. Det är inte tillåtet att lämna skräp i soprummen som hör hemma i grovsoprummet. Plocka upp sådant som hamnat på golvet och ta gärna också upp det som någon annan kanske har missat.

Arkivet

Bostadsrättsföreningen har ett fantastiskt arkiv bestående av bland annat foton, filmer, artiklar och material relaterat till både Granskapsklubben och Bostadsrättsföreningen. Arkivet sträcker sig ända tillbaka till byggåret. Ulf von Strauss som byggt upp arkivet lämnar nu över till Carl-Johan Casserberg som ska märka upp och sortera allt material så att det i framtiden ska kunna bli tillgängligt för den som är intresserad. Styrelsen undrar hur dagens digitala foton och filmer med skönstaholmsanknytning ska kunna samlas in och sparas. Förslag mottages tacksamt.

Välkomstfika

Den 17 mars bjuder bostadsrättsföreningen och Granskapsklubben in till fika för alla som under året flyttat till Skönstaholm. Alla nya skönstaholmare kommer få en inbjudan.

Årsmötet 14 maj

Den 1 mars är sista dag att inkomma med motioner till årsmötet. Motioner skickas till info@skonstaholm.se eller lägg dem i brevlådan på Skönstaholmsvägen 12.

/Styrelsen

Här kan du läsa Ulf Von Strauss minnesord över Sverker Myrenberg, 1921-2019.

Klicka på länken: Sverker Myrenberg 1921-2019

Axplock

Avgiftshöjning

Styrelsen har nu beslutat om budgeten för 2019 och bedömer att underhållet behöver ligga på samma nivå som under 2018. För att följa prisutvecklingen i samhället har styrelsen beslutat att höja avgifterna för bostadsrätterna med 2 procent. Höjningen gäller från 1 april 2019.

Upphandling av takrenovering för fyra hus

År 2016 gjordes en besiktning av föreningens samtliga tak. Besiktningen visade att taken behöver bytas inom en tioårsperiod. Flera tak visade sig dessutom vara i mycket dåligt skick och vi har också haft en del fuktskador på grund av läckande tak. Styrelsen har gett Storholmen i uppdrag att upphandla takrenovering för fyra hus under 2019, nämligen hus 12 (Skönstaholmsvägen 46–60), hus 16 (Skönstaholmsvägen 62–66), hus 22 (Skönstaholmsvägen 76–82) och hus 23 (Skönstaholmsvägen 74–68).

Takrenovering på hus 10

Som tidigare meddelats kommer takrenoveringen av hus 10 (Skönstaholmsvägen 16–28) inledas efter årsskiftet. Om vädret tillåter planerar Johanneshovs plåt att påbörja arbetet i slutet av februari. Boende i hus 10 kommer att informeras separat.

Återställning efter dränering vid hus 1

Styrelsen avser att skriva kontrakt om återställning för hus 1 (Söndagsvägen 100–114) med Albelins Bygg & Trädgårdsservice AB. Arbetet inleds så snart tjälen går ur marken. Boende i hus 1 kommer bjudas in till ett informationsmöte inom kort.

Elarbeten

Den 22–23 januari kommer elfirman Power Connector AB för att bland annat montera renoverade armaturer på baksidan av hus 1 (Söndagsvägen 100–114). Boende har informerats med en lapp i brevlådan och ombeds meddela styrelsen vilken dag som passar dem bäst.

Bredband

Om du har problem med bredbandet och om problemet ligger hos Bahnhof är Bahnhof givetvis ansvarig för att se till att bredbandet fungerar. Om det är svårt att komma i kontakt med Bahnhof eller om avhjälpning dröjer kan styrelsen rycka in. För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt ber vi er maila info@skonstaholm.se och lämna följande information:

 1. Datum då du gjorde felanmälan hos Bahnhof
 2. Ditt namn
 3. Din adress
 4. Ditt telefonnummer
 5. Din mailadress
 6. Beskriv ditt problem
 7. Beskriv Bahnhofs ev. svar

Årsmöte

Bostadsrättföreningens årsmöte kommer hållas den 14 maj i Skönstaholmsskolans matsal. Styrelsen tar nu emot motioner till info@skonstaholm.se eller i postlådan på Skönstaholms-vägen 12. Kallelse och sista datum för att inkomma med motioner meddelas senare.

/Styrelsen

Axplock

Hyror

Styrelsen har beslutat att höja hyrorna för parkerings- och garageplatser. Höjningen har föregåtts av en analys av hyresnivån hos andra uthyrare i söderort. Följande månadshyror kommer gälla från 1 april 2019:

P-plats                                       275 kr

P-plats med el                           400 kr

P-plats med elladdplats            700 kr

Garageplatser (samtliga)           900 kr

Hyrorna för hyresrätterna omförhandlas varje år. Förhandlingarna avslutades i november. Från och med 1 januari 2019 höjs hyrorna för hyresrätterna med mellan 1,6 och 1,8 procent. Hyrorna för skyddsrummen ska enligt avtal följa hyresutvecklingen för hyresrätterna och får således motsvarande höjning.

Styrelsen har ännu inte tagit ställning till förändring av avgifterna för bostadsrätterna.

Pizzerian

Intresset för restauranglokalens framtid är stor i området. Kronofogdens handläggning har tagit tid vilket gjort att föreningen inte fått tillgång till lokalen. Detta innebär inte bara att vi förlorar betydelsefulla intäkter utan också att vi har svårt att visa lokalen för olika intressenter och bedöma behovet av renovering. Styrelsen har fått in flera intresseanmälningar och avser att gå vidare i processen så fort föreningen får tillträde till lokalen.

Dränering av hus 1

Dräneringsarbetet vid hus 1 har nu besiktigats och avslutats och styrelsen har tillsammans med Landsskapslaget arbetat med planeringsunderlagen för återställningen. Ett informationsmöte för boende i hus 1 kommer äga rum i januari. De boende i hus 1 kommer informeras separat.

 Takrenovering hus 10 och 11

Takrenoveringen av hus 11 har nu besiktigats och avslutats. Efter årsskiftet inleds takrenoveringen av hus 10 (Skönstaholmsvägen 16–28). Boende i hus 10 kommer att informeras separat.

Våra gräsmattor

Våra gräsmattor runt rundeln och mellan vissa av längorna vid rundeln har återigen blivit förstörda. Den här gången är orsaken transporter som skett i samband med takrenoveringen vid hus 11. Gräsmattorna kommer att återställas av entreprenören.

Det är inte bara större entreprenadarbeten som orsakar skador på våra gräsmattor. Våra smala gångvägar är inte byggda för fordonstrafik. Nu när marken är fuktig är det lätt skada gräsmattorna om man kör och parkerar på gräsytorna bredvid gångvägarna. Styrelsen ber er som får varutransporter eller anlitar hantverkare att se till att anlitade transporter och hantverkare inte kör in på gångvägarna om det inte är absolut nödvändigt. Om man ändå måste köra in på gångvägarna ska man inte köra eller parkera på gräsytorna vid sidan av asfalten.

Bredband

Om du har problem med bredbandet och om problemet ligger hos Bahnhof är Bahnhof givetvis ansvarig för att se till att bredbandet fungerar. Om det är svårt att komma i kontakt med Bahnhof eller om avhjälpning dröjer kan styrelsen rycka in. För att detta ska kunna ske på ett så effektivt sätt som möjligt ber vi er maila info@skonstaholm.se och lämna följande information:

 1. Datum då du gjorde felanmälan hos Bahnhof
 2. Ditt namn
 3. Din adress
 4. Ditt telefonnummer
 5. Din mailadress
 6. Beskriv ditt problem
 7. Beskriv Bahnhofs ev. svar


Inför jul- och nyårshelgerna

Inför jul och nyårshelgerna uppmanar vi alla boende att kontrollera batterier i sina brandvarnare och se över brandsläckare. Håll uppsikt över alla levande ljus!

Prata gärna med era grannar om ni åker bort över jul- och nyårshelgen. Ta hjälp av varandra med att tömma brevlådor och skotta framför entréerna. Tänk också på att hälsa på okända människor och visa besökare att de blir uppmärksammade i Skönstaholm. Ha även gärna ytterbelysningen tänd för att lysa upp området och minska inbrottsrisken. Ett tips är att använda lampor med inbyggt skymningsrelä, som tänds och släcks av utomhusljuset. En modell som fungerar med våra opalglaskupor finns hos Biltema (LED-Sensorlampa E27, artikelnummer 461071). Sådana LED-lampor finns redan monterade vid entréerna på hus 2, 5 och 6.

Runt jul brukar det bli mer skräp än vanligt. Tänk på att försöka packa ihop soporna ordentligt innan ni kastar i de olika kärlen. Plocka gärna upp skräp som någon annan kanske har missat så att vi alla hjälps åt att hålla snyggt och slipper onödiga kostnader för extra sophämtning och städ.

Kom ihåg att batterier, el-avfall och annat som hör hemma i grovsoprummet inte får kastas i de vanliga soprummen.

Skönstaholm för 60 år sedan

Den 14 december 1958 publicerades en artikel med anknytning till Skönstaholm i tidskriften Femina. Artikeln handlar om de ”Muntra fruarna i Skönstaholm” och finns tillgänglig på föreningens hemsida. Vi passar även på att bjuda på två artiklar om tidens julmat och ”julgott” från samma tidskrift. Länk till artiklarna:

Skönstaholm för 60 år sedan

 

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen!

Femina 1958-Framsida

 

Den 14 december 1958 publicerades en artikel med anknytning till Skönstaholm i tidskriften Femina. Artikeln handlar om de ”Muntra fruarna i Skönstaholm”. Länk till artikeln finns här: Muntra fruarna i Skönstaholm

 

Vi passar även på att bjuda på två artiklar om tidens julmat och ”julgott” från samma tidskrift och nummer: Julmatsmeny och Hemlagat gott

 

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen!

Nya stadgar från 2018-05-15 finns nu på hemsidan under fliken Dokument/Protokoll och stadgar

/Styrelsen

Axplock

 

Städdagen

Ett stort tack till alla som medverkade på städdagen! Vi hann med väldigt mycket som plantering av buskar och vårlökar, grässådd, sopning av källartrappor och källargångar, städning av cykelrummen, målning soprumsdörrarna, rensning av en stor del av alla hängrännor och stuprännor, städning av rundeln och städning av ytor runt hus 19 och 24 m.m. m.m.

Att tänka på i höst

Hösten är här och risken för översvämning i källare och fuktskador är större än annars. Bor du i en länga med källaringång, ta gärna bort löv som hamnat i källartrappan, särskilt om det täcker brunnen utanför källardörren. Kolla gärna också i stuprören nära dig så att silen är fri från löv så att regnvattnet kan rinna igenom.

Laddstolpar

Laddstolparna är nu i drift och laddplatskön har öppnat. Vill du ställa dig i kö, vänd dig till Storholmen som ansvarar för administrationen av laddplatskön.

Sopskåp

Det är nu möjligt att ställa sig i kö för ett sopskåp i din länga. Ett sopskåp kommer inte kosta något men vi vill att den som använder sopskåpen anmäler det till Storholmen. Sopskåpen finns i de längor som har källargång. Vänd dig till Storholmen som ansvarar för att för det register som upprättats. Har du tagit ett sopskåp i besittning under det senaste året behöver du anmäla detta. Fulla sopskåp kommer tömmas om ägaren inte gett sig till känna.

Fjärrvärme och prognosstyrning

Uppvärmningen av våra bostäder är föreningens största löpande kostnad. Förra året installerade föreningen prognosstyrning med syftet att sänka uppvärmningskostnaderna. Prognosstyrningen innebär att man för varje tidpunkt beräknar hur mycket energi som ska tillföras en byggnad, baserat på mycket lokala väderprognoser. Utöver väderförhållanden med utetemperatur, vindstyrka, vindriktning och solinstrålning tas också hänsyn till byggnadens egenskaper. Vid konventionell styrning av värmen tas enbart hänsyn till rådande utetemperatur. Detta innebär att elementen kan vara kalla emellanåt men det behöver inte vara fel. Om däremot inomhustemperaturen är lägre än normalt bör du felanmäla till Storholmen.

/Styrelsen

 

Om Skönstaholm
Radhusområdet Skönstaholm stod färdigt 1952 i ambitionen att bli ett propagandaområde för radhus med hyreslägenheter. Arkitekturhistoriker framhåller Skönstaholm som ett av vårt lands finaste exempel på vad de kallar ”folkhemsarkitekturen”. Området är kulturklassat och Stockholms Stadsmuseum har utfärdat särskilda riktlinjer för hur Skönstaholm ska bibehålla sin ursprungliga karaktär.

Skönstaholm ligger i Hökarängen cirka 10 kilometer söder om Stockholms centrum.

Brf Skönstaholm
Bostadsrättsföreningen Skönstaholm köpte fastigheterna från Stockholmshem 2010. Området består av totalt 150 lägenheter i nio olika utföranden. Föreningen verkar för att värna och förädla Skönstaholms karaktär.