Felanmälan

draneringsknapp

Kalender

Senaste nytt från BRF Skönstaholm

Axplock

Avgiftshöjning

Styrelsen har nu beslutat om budgeten för 2019 och bedömer att underhållet behöver ligga på samma nivå som under 2018. För att följa prisutvecklingen i samhället har styrelsen beslutat att höja avgifterna för bostadsrätterna med 2 procent. Höjningen gäller från 1 april 2019.

Upphandling av takrenovering för fyra hus

År 2016 gjordes en besiktning av föreningens samtliga tak. Besiktningen visade att taken behöver bytas inom en tioårsperiod. Flera tak visade sig dessutom vara i mycket dåligt skick och vi har också haft en del fuktskador på grund av läckande tak. Styrelsen har gett Storholmen i uppdrag att upphandla takrenovering för fyra hus under 2019, nämligen hus 12 (Skönstaholmsvägen 46–60), hus 16 (Skönstaholmsvägen 62–66), hus 22 (Skönstaholmsvägen 76–82) och hus 23 (Skönstaholmsvägen 74–68).

Takrenovering på hus 10

Som tidigare meddelats kommer takrenoveringen av hus 10 (Skönstaholmsvägen 16–28) inledas efter årsskiftet. Om vädret tillåter planerar Johanneshovs plåt att påbörja arbetet i slutet av februari. Boende i hus 10 kommer att informeras separat.

Återställning efter dränering vid hus 1

Styrelsen avser att skriva kontrakt om återställning för hus 1 (Söndagsvägen 100–114) med Albelins Bygg & Trädgårdsservice AB. Arbetet inleds så snart tjälen går ur marken. Boende i hus 1 kommer bjudas in till ett informationsmöte inom kort.

Elarbeten

Den 22–23 januari kommer elfirman Power Connector AB för att bland annat montera renoverade armaturer på baksidan av hus 1 (Söndagsvägen 100–114). Boende har informerats med en lapp i brevlådan och ombeds meddela styrelsen vilken dag som passar dem bäst.

Bredband

Om du har problem med bredbandet och om problemet ligger hos Bahnhof är Bahnhof givetvis ansvarig för att se till att bredbandet fungerar. Om det är svårt att komma i kontakt med Bahnhof eller om avhjälpning dröjer kan styrelsen rycka in. För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt ber vi er maila info@skonstaholm.se och lämna följande information:

 1. Datum då du gjorde felanmälan hos Bahnhof
 2. Ditt namn
 3. Din adress
 4. Ditt telefonnummer
 5. Din mailadress
 6. Beskriv ditt problem
 7. Beskriv Bahnhofs ev. svar

Årsmöte

Bostadsrättföreningens årsmöte kommer hållas den 14 maj i Skönstaholmsskolans matsal. Styrelsen tar nu emot motioner till info@skonstaholm.se eller i postlådan på Skönstaholms-vägen 12. Kallelse och sista datum för att inkomma med motioner meddelas senare.

/Styrelsen

Axplock

Hyror

Styrelsen har beslutat att höja hyrorna för parkerings- och garageplatser. Höjningen har föregåtts av en analys av hyresnivån hos andra uthyrare i söderort. Följande månadshyror kommer gälla från 1 april 2019:

P-plats                                       275 kr

P-plats med el                           400 kr

P-plats med elladdplats            700 kr

Garageplatser (samtliga)           900 kr

Hyrorna för hyresrätterna omförhandlas varje år. Förhandlingarna avslutades i november. Från och med 1 januari 2019 höjs hyrorna för hyresrätterna med mellan 1,6 och 1,8 procent. Hyrorna för skyddsrummen ska enligt avtal följa hyresutvecklingen för hyresrätterna och får således motsvarande höjning.

Styrelsen har ännu inte tagit ställning till förändring av avgifterna för bostadsrätterna.

Pizzerian

Intresset för restauranglokalens framtid är stor i området. Kronofogdens handläggning har tagit tid vilket gjort att föreningen inte fått tillgång till lokalen. Detta innebär inte bara att vi förlorar betydelsefulla intäkter utan också att vi har svårt att visa lokalen för olika intressenter och bedöma behovet av renovering. Styrelsen har fått in flera intresseanmälningar och avser att gå vidare i processen så fort föreningen får tillträde till lokalen.

Dränering av hus 1

Dräneringsarbetet vid hus 1 har nu besiktigats och avslutats och styrelsen har tillsammans med Landsskapslaget arbetat med planeringsunderlagen för återställningen. Ett informationsmöte för boende i hus 1 kommer äga rum i januari. De boende i hus 1 kommer informeras separat.

 Takrenovering hus 10 och 11

Takrenoveringen av hus 11 har nu besiktigats och avslutats. Efter årsskiftet inleds takrenoveringen av hus 10 (Skönstaholmsvägen 16–28). Boende i hus 10 kommer att informeras separat.

Våra gräsmattor

Våra gräsmattor runt rundeln och mellan vissa av längorna vid rundeln har återigen blivit förstörda. Den här gången är orsaken transporter som skett i samband med takrenoveringen vid hus 11. Gräsmattorna kommer att återställas av entreprenören.

Det är inte bara större entreprenadarbeten som orsakar skador på våra gräsmattor. Våra smala gångvägar är inte byggda för fordonstrafik. Nu när marken är fuktig är det lätt skada gräsmattorna om man kör och parkerar på gräsytorna bredvid gångvägarna. Styrelsen ber er som får varutransporter eller anlitar hantverkare att se till att anlitade transporter och hantverkare inte kör in på gångvägarna om det inte är absolut nödvändigt. Om man ändå måste köra in på gångvägarna ska man inte köra eller parkera på gräsytorna vid sidan av asfalten.

Bredband

Om du har problem med bredbandet och om problemet ligger hos Bahnhof är Bahnhof givetvis ansvarig för att se till att bredbandet fungerar. Om det är svårt att komma i kontakt med Bahnhof eller om avhjälpning dröjer kan styrelsen rycka in. För att detta ska kunna ske på ett så effektivt sätt som möjligt ber vi er maila info@skonstaholm.se och lämna följande information:

 1. Datum då du gjorde felanmälan hos Bahnhof
 2. Ditt namn
 3. Din adress
 4. Ditt telefonnummer
 5. Din mailadress
 6. Beskriv ditt problem
 7. Beskriv Bahnhofs ev. svar


Inför jul- och nyårshelgerna

Inför jul och nyårshelgerna uppmanar vi alla boende att kontrollera batterier i sina brandvarnare och se över brandsläckare. Håll uppsikt över alla levande ljus!

Prata gärna med era grannar om ni åker bort över jul- och nyårshelgen. Ta hjälp av varandra med att tömma brevlådor och skotta framför entréerna. Tänk också på att hälsa på okända människor och visa besökare att de blir uppmärksammade i Skönstaholm. Ha även gärna ytterbelysningen tänd för att lysa upp området och minska inbrottsrisken. Ett tips är att använda lampor med inbyggt skymningsrelä, som tänds och släcks av utomhusljuset. En modell som fungerar med våra opalglaskupor finns hos Biltema (LED-Sensorlampa E27, artikelnummer 461071). Sådana LED-lampor finns redan monterade vid entréerna på hus 2, 5 och 6.

Runt jul brukar det bli mer skräp än vanligt. Tänk på att försöka packa ihop soporna ordentligt innan ni kastar i de olika kärlen. Plocka gärna upp skräp som någon annan kanske har missat så att vi alla hjälps åt att hålla snyggt och slipper onödiga kostnader för extra sophämtning och städ.

Kom ihåg att batterier, el-avfall och annat som hör hemma i grovsoprummet inte får kastas i de vanliga soprummen.

Skönstaholm för 60 år sedan

Den 14 december 1958 publicerades en artikel med anknytning till Skönstaholm i tidskriften Femina. Artikeln handlar om de ”Muntra fruarna i Skönstaholm” och finns tillgänglig på föreningens hemsida. Vi passar även på att bjuda på två artiklar om tidens julmat och ”julgott” från samma tidskrift. Länk till artiklarna:

Skönstaholm för 60 år sedan

 

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen!

Femina 1958-Framsida

 

Den 14 december 1958 publicerades en artikel med anknytning till Skönstaholm i tidskriften Femina. Artikeln handlar om de ”Muntra fruarna i Skönstaholm”. Länk till artikeln finns här: Muntra fruarna i Skönstaholm

 

Vi passar även på att bjuda på två artiklar om tidens julmat och ”julgott” från samma tidskrift och nummer: Julmatsmeny och Hemlagat gott

 

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen!

Nya stadgar från 2018-05-15 finns nu på hemsidan under fliken Dokument/Protokoll och stadgar

/Styrelsen

Axplock

 

Städdagen

Ett stort tack till alla som medverkade på städdagen! Vi hann med väldigt mycket som plantering av buskar och vårlökar, grässådd, sopning av källartrappor och källargångar, städning av cykelrummen, målning soprumsdörrarna, rensning av en stor del av alla hängrännor och stuprännor, städning av rundeln och städning av ytor runt hus 19 och 24 m.m. m.m.

Att tänka på i höst

Hösten är här och risken för översvämning i källare och fuktskador är större än annars. Bor du i en länga med källaringång, ta gärna bort löv som hamnat i källartrappan, särskilt om det täcker brunnen utanför källardörren. Kolla gärna också i stuprören nära dig så att silen är fri från löv så att regnvattnet kan rinna igenom.

Laddstolpar

Laddstolparna är nu i drift och laddplatskön har öppnat. Vill du ställa dig i kö, vänd dig till Storholmen som ansvarar för administrationen av laddplatskön.

Sopskåp

Det är nu möjligt att ställa sig i kö för ett sopskåp i din länga. Ett sopskåp kommer inte kosta något men vi vill att den som använder sopskåpen anmäler det till Storholmen. Sopskåpen finns i de längor som har källargång. Vänd dig till Storholmen som ansvarar för att för det register som upprättats. Har du tagit ett sopskåp i besittning under det senaste året behöver du anmäla detta. Fulla sopskåp kommer tömmas om ägaren inte gett sig till känna.

Fjärrvärme och prognosstyrning

Uppvärmningen av våra bostäder är föreningens största löpande kostnad. Förra året installerade föreningen prognosstyrning med syftet att sänka uppvärmningskostnaderna. Prognosstyrningen innebär att man för varje tidpunkt beräknar hur mycket energi som ska tillföras en byggnad, baserat på mycket lokala väderprognoser. Utöver väderförhållanden med utetemperatur, vindstyrka, vindriktning och solinstrålning tas också hänsyn till byggnadens egenskaper. Vid konventionell styrning av värmen tas enbart hänsyn till rådande utetemperatur. Detta innebär att elementen kan vara kalla emellanåt men det behöver inte vara fel. Om däremot inomhustemperaturen är lägre än normalt bör du felanmäla till Storholmen.

/Styrelsen

 

Under städdagen 2018-10-13 städades föreningens cykelförråd och de cyklar som bedömdes inte vara i bruk t.ex. med punktering eller som stått oanvända i år, rensades undan för att göra cykelförråden mer användbara. Därför finns nu endast funktionsdugliga cyklar kvar i cykelrummen och övriga är tillfälligt flyttade till ett av föreningens övriga förråd. Nedan finns bilder på allt som flyttades från cykelförråden. Om någon cykel tillhör dig och du vill behålla den så kontakta styrelsen på info@skonstaholm.se så tar vi upp den ur förrådet. Cyklar eller annat som inte hämtas innan 2018-12-31 kommer att polisanmälas och efter ytterligare 3 månader bortforslas från det tillfälliga förrådet.

/Styrelsen

IMG_4222 IMG_4221 IMG_4219 IMG_4218 IMG_4217 IMG_4215 IMG_4214 IMG_4212 IMG_4211 IMG_4210 IMG_4209 IMG_4208 IMG_4207 IMG_4206 IMG_4205 IMG_4204 IMG_4203 IMG_4202 IMG_4200 IMG_4199 IMG_4197 IMG_4193 IMG_4190 IMG_4186 IMG_4185 IMG_4182 IMG_4181 IMG_4231 IMG_4230 IMG_4228 IMG_4227 IMG_4225 IMG_4224 IMG_4223

BRF Skönstaholm logo

2018-10-05

Problem vid övergången till kollektivt bredband

 

Det kollektiva bredbandet verkar fungera för vissa och fungera dåligt för andra. Det har också varit svårt att få kontakt med Bahnhofs telefonsupport på grund av hög belastning.

Styrelsen arbetar för att få en samlad bild av problemen för att ta dem vidare till Bahnhof. Vi behöver därför information om de eventuella problem som ni drabbats av.

Vänligen fyll i uppgifterna nedan (genom att använda formuläret Problem bredband) och lägg i brevlådan på Skönstaholmsvägen 71 senast söndag den 7/10 kl. 18.00, alternativt mejla uppgifterna till info@skonstaholm.se.

Följande uppgifter behöver vi:

 

Namn:_______________________________________________________________________________________________________

 

Adress:______________________________________________________________________________________________________

 

E-post:_______________________________________________________________________________________________________

 

Telefon:_____________________________________________________________________________________________________

 

Kortfattad problembeskrivning:__________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________

De uppgifter du fyller i skickas vidare till Bahnhof.

 

Ni som redan kontaktat styrelsen via e-post kan bortse från detta meddelande.

Gå gärna in på Bahnhofs hemsida för information om eventuella driftstörningar. Här finns också information hur man kan göra felsökning.

Vi beklagar verkligen att det fungerar dåligt för flera av er. Vi arbetar för att problemen ska kunna avhjälpas så fort som möjligt.

 

Låg hastighet i bredbandet?

Om ditt internet fungerar men undermåligt, dvs. inte levererar den hastighet vi blivit utlovade, så kan det bero på olika saker. Generellt kan det handla om att den utrustning man har inte lever upp till den hastighet som utlovas. Här är några saker som du kan undersöka i väntan på hjälp från en tekniker:

Nätverkskabel

Nätverkskablar kan vara av typ Cat 5, Cat 5e och Cat 6. Cat 5 kan bara sända hastighet på upp till 100mb/s, medan Cat 5e & 6 kan sända 1gb/s. Det står oftast på kabeln vilken typ det handlar om. Har du Cat 5, se till att byta kabel.

Router

Routern fördelar nätverkssignalen från fiberkonverterare och till dator/telefoner, trådlöst eller med kabel. Beroende på routerns ålder eller kvalité kan prestanda och eller kompatibilitet variera. Kolla upp märket på din router och ta reda på information om dess prestanda. Routern bör klara av en bredbandshastighet på 1 gigabit per sekund (1 gb/s).

Nätverkskortet

Nätverkskortet är det som sitter i datorn. Detta kan vara gammalt och inte klara av den hastighet som Bahnhof levererar. Det finns olika sätt att ta reda på vilket nätverkskort du har. Enklast är att ringa till Bahnhof support, göra en sökning på internet eller fråga någon granne som kan hjälpa dig att ta reda på detta. Nätverkskortet bör klara av en bredbandshastighet på 1 gigabit per sekund (1 gb/s). Bahnhofs support nås på telefonnummer 010-510 00 00.

/Styrelsen

BRF Skönstaholm logo
2018-10-02
Under tisdagen kunde Bahnhofs tekniker installera fiberkonverterare i alla hus utom 15. De kommer under onsdagsförmiddagen att försöka komma in i de kvarvarande bostäderna. Missar du även denna tidpunkt – hör av dig till 2ndlinebrf@bahnhof.net för att boka en tid. Ange ”Brf Skönstaholm” som ämne i mejlet.
Flera boende har haft problem med att få bredbandet att fungera. Man måste använda en dator ansluten med nätverkskabel första gången för att logga in på Bahnhof. Öppna en webläsare för att starta registreringen på adressen https://dhcp.bahnhof.se. Läs gärna välkomstbrevet som skickades ut den 14 september. Det finns på hemsidan här:
För de hushåll som haft Bahnhofs bredband privat sedan tidigare gäller de tidigare inloggningsuppgifterna. Har du glömt bort dessa – hör av dig till Bahnhofs support på 010-510 00 00.
Några har upplevt problem med att man måste välja EN dator eller enhet för uppkopplingen. Detta beror sannolikt på en inställning i routern. Den får inte vara inställd på ”bryggläge”. Hör av er till Bahnhofs support vid behov så kan de förhoppningsvis hjälpa till.
Vi ber om överseende för de olägenheter som övergången eventuellt orsakat.
    / Styrelsen

Om Skönstaholm
Radhusområdet Skönstaholm stod färdigt 1952 i ambitionen att bli ett propagandaområde för radhus med hyreslägenheter. Arkitekturhistoriker framhåller Skönstaholm som ett av vårt lands finaste exempel på vad de kallar ”folkhemsarkitekturen”. Området är kulturklassat och Stockholms Stadsmuseum har utfärdat särskilda riktlinjer för hur Skönstaholm ska bibehålla sin ursprungliga karaktär.

Skönstaholm ligger i Hökarängen cirka 10 kilometer söder om Stockholms centrum.

Brf Skönstaholm
Bostadsrättsföreningen Skönstaholm köpte fastigheterna från Stockholmshem 2010. Området består av totalt 150 lägenheter i nio olika utföranden. Föreningen verkar för att värna och förädla Skönstaholms karaktär.