Valberedningen

Valberedningen nås på valberedningen@skonstaholm.se

Valberedningens medlemmar

  • Susanne Ljunglöf (sammankallande) - Skönstaholmsvägen 17
  • Lars Hansson - Söndagsvägen 55
  • Stefan Gillgren - Skönstaholmsvägen 10
  • Nina Mittjas - Skönstaholmsvägen 85
  • Emma Hallberg Rosenqvist - Söndagsvägen 114