Styrelsen

Styrelsen kontaktas enklast på info@skonstaholm.se.

Ordinarie ledamöter

  • Dag Lundén (Ordförande) - Söndagsvägen 100
  • Henrik Segerpalm (Vice Ordförande) - Skönstaholmsvägen 12
  • Magnus Jung (Kassör) - Söndagsvägen 110
  • Marie Östh (Sekreterare) - Söndagvägen 92
  • Emma Berggren - Söndagsvägen 54
  • Carina Gillgren - Skönstaholmsvägen 10
  • Robin Divander - Skönstaholmsvägen 47

Suppleanter

  • Fredrik Burman - Skönstaholmsvägen 88
  • Andreas Dahlbom - Skönstaholmsvägen 27
  • Karl Hallberg - Söndagsvägen 114

Styrelsens värdegrund

Ladda ner styrelsens värdegrund (PDF 2011-05-02): Styrelsens värdegrund