Byggnader

Skönstaholmsformeln: Det materiella/estetiska värdet = vår bevarandeförmåga!

En bärande tanke i bostadsrättsföreningen är att Skönstaholm i ett nationellt perspektiv har ett omistligt kulturhistoriskt värde.

Vi som råkar bo här nu har tagit över byn efter dem som bodde här före oss. Det är vårt ansvar att lämna över Skönstaholm i ett så väl bevarat skick som vi bara förmår till dem som kommer efter oss.

Det var i den andan som stämman våren 2012 med acklamation beslutade att anta de ”Antikvariska råd och riktlinjer”, som utarbetats av Nyréns Arkitektkontor, som grund för nutida och framtida vård och underhåll av vårt unika radhusområde.

Läs och ladda ner dokument:

PDF: Antikvariska råd och riktlinjer (2012): Antikvariska råd och riktlinjer

https://stadsmuseet.stockholm.se/varda-ert-hus-historia/forvaltning-av-ert-hus/exempel-bostadsrattsforeningen-skonstaholm

Byggnader i Skönstaholm