Grannskapsklubbens verksamhet

Skönstaholm är ett unikt radhusområde. Grannskapsklubben är en mycket ovanlig företeelse, förmodligen en av de äldsta i sin genre i vårt land. Grannskapsklubbens snart sjuttioåriga arbete har bidragit starkt till den ovanliga sammanhållningen, skönstaholmsandan, i det vackra och karaktärsfulla gamla radhusområdet.

Kort om Grannskapsklubben

Grannskapsklubben verkar för att skapa sammanhållning medlemmarna emellan. Klubben arrangerar olika evenemang för de boende i Skönstaholm, som Luciafirande, Julgransplundring, Valborgsfirande och andra gemensamma tillställningar av olika slag. Många av de boende hjälper till och är själva beredda att driva och engagera sig för att förverkliga sina arrangemangsidéer.

Varje hushåll i Skönstaholm blir medlem automatiskt vid inflytt, men kan om så önskas gå ur klubben.

Att engagera sig

Det har varit och är högt i tak. Den som varit intresserad av att arrangera något för sina grannar har för det mesta fått hjälp att iscensätta sitt uppslag. Har du en idé? Hör av dig till oss i styrelsen, skriv på vår Facebooksida eller maila oss.

Vill du engagera dig i styrelsen? Tveka inte att höra av dig till valberedningen. Din ansökan är välkommen!

Kontakt

Kontakta Grannskapsklubbens styrelse: grannskapsklubben@skonstaholm.se Grannskapsklubben på Facebook

Styrelse 2020/2021

Ordförande: Linda Stenmark

Kassör: Johanna Halldén

Sekreterare: Roterande

Övriga styrelseledamöter: Åsa Siviero, Liselott Fia Vågebrant, Josefin Lager, Erika Winther och Paul O’Mahony

Verksamhetskommitté: Samtliga ledamöter

Ansvarig för nyckelutlämning vid lokalbokning: Susanne Ljunglöf

Valberedning: Emma Wagner och Tina Helmersson Landgren

Välkomstkommitté: Linda Stenmark, Henrik Segerpalm (Brf)

Styrgrupp Kastanjegården: Christina Fellenius

Dokument

Stadgarna uppdaterades senast 2016.

Grannskapsklubbens stadgar (2016)

Årsmöteshandlingar

Från stämman som hölls den 5 november 2020.

Förslag till dagordning 2020

Verksamhetsberättelse 2019/2020

Balansräkning 2019/2020

Resultaträkning 2019/2020

Protokoll Årsmöte Grannskapsklubben 5 november 2020

Valborgsbålet 2012

Luciafirande 2012