Varning för påstridiga sotare

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Flera boende har blivit uppringda av personer som vill erbjuda sotning av rök- och imkanaler. De säger att de kommer från ”Sotningstjänst Norden AB” och att de utför sotning i området. För detta vill de ha flera tusen kronor i betalning av den boende. De är mycket påstridiga i samtalen.

Det här är inget enskilda medlemmar eller hyresgäster behöver tacka ja till!

Sotning av rökkanalerna sköts av föreningen och görs vart tredje år. Senaste sotningen utfördes årsskiftet 2015/2016.

/ Styrelsen

 

16 dec 2016