BRF Skönstaholm logo

Vanliga frågor, regler och policydokument

Här finner du viktig information om Brf Skönstaholm, som skickas ut till alla nyinflyttade.

Tvättstugor
I centrumhuset vid torget finns två gemensamma tvättstugor. Bokning sker i tvättstuga 1 med de nyckelbrickor som delats ut till alla hushåll och som ska följa med från säljare eller tidigare hyresgäst. Det går bara att ha en bokad tid åt gången. Om man inte påbörjat tvätt inom 30 minuter släpps bokningen. Kom ihåg att göra rent efter dig, samt att avboka ditt tvättpass på bokningscentralen när du tvättat klart. På så sätt blir tvättstugan tillgänglig tidigare för nästa person. I tvättstuga 2 är det bara den som har den bokade tiden som kommer in. Tänk på att hämta din tvätt innan tiden går ut! Behöver du nya nyckelbrickor kostar de för närvarande 500 kronor styck, vilket täcker kostnaden för firman som programmerar om systemet. Brickor beställs genom Storholmen.

Sopor
Det finns 12 soprum runt om i området. Här finns kärl för matavfall, metallförpackningar, plastförpackningar, papper och kartong samt hushållsavfall. I några soprum finns inte alla typer av kärl, men nyckeln passar till alla soprum. Vänligen hjälp till att hålla rent och snyggt! Är sopkärlen fulla – gå till ett annat soprum. Släng inget på golvet!

Ett grovsoprum finns vid parkeringsplatsen bakom Centrumhuset. Här kan du sortera småbatterier, elavfall, lysrör och lampor samt övriga grovsopor. Observera att vitvaror, bilbatterier, däck och liknande inte får lämnas i grovsoprummet. Det får man själv transportera till ÅVC Högdalen. En mobil miljöstation besöker också området några gånger per år. Se Stockholm Vattens hemsida för tider.

Parkering
I föreningen finns 96 parkeringsplatser varav 18 har elstolpe. Ett fåtal av dessa är så kallade ”köksfönsterplatser” som bara hyrs ut till boende i det huset. Dessutom finns 9 garageplatser på mellanvåningen i centrumhuset. För att ställa dig i kön – kontakta Storholmen. Det är inte tillåtet att parkera på gräsmattorna, på torget eller på andra ytor som inte är parkeringsplatser. Parkera inte heller för gångvägarna in till längorna. Man får köra in på gångvägarna, men enbart för i- och urlastning. Håll mycket låg hastighet med tanke på alla barn!

Se föreningens parkeringspolicy här.

Cykelförråd
Föreningen har tre cykelförråd placerade i portalerna vid Skönstaholmsvägen 15 och Skönstaholmsvägen 95 samt i källaren vid Skönstaholmsvägen 113. Den vanliga källarnyckeln fungerar till låsen. Märk gärna cyklar med namn och adress. Mopeder och dylika fordon med bensintank får inte placeras i dessa utrymmen.

Barnvagnar
Föreningen har inget särskilt förråd för barnvagnar. Dessa förvaras i anslutning till respektive hus eller i källarförråd.

Hustomte
Lars Hansson på Söndagsvägen 55 är föreningens ”hustomte”. Han hjälper företrädesvis äldre boende med mindre installationer och reparationer men kan även hjälpa till att komma in i elskåp och 50-talsarkivet (se nedan). Kontaktuppgifter finns på hemsidan under felanmälan.

Försäkring
Brf Skönstaholm är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa. Föreningen har även tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg för alla medlemmar. Detta ingår i årsavgiften. Observera att det INTE ersätter en vanlig hemförsäkring. Mer information finns på hemsidan under försäkring.

Trädgårdar
All mark i Skönstaholm tillhör föreningen och som bostadsrättshavare äger man ingen tomt. Däremot har man sin egen skötselyta. Det är trädgården på baksidan samt ytan utanför entrén. Som såväl bostadsrättshavare som hyresgäst ansvarar du själv för att sköta och hålla efter dessa ytor. I det ingår att klippa gräs, sköta planteringar och beskära buskar och träd. Beskär med vett och sans och nyplantera efter områdets karaktär. Är du osäker – kontakta trädgårdsutskottet på tradgard@skonstaholm.se.

Trädgårdsavfall som löv och grenar kan lämnas i slänten nere vid tennisbanan.

Föreningens trädgårdsentreprenör IT-Underhåll klipper de allmänna gräsytorna och sköter de gemensamma planteringarna.

Träden i området är en viktig del av Skönstaholms karaktär. Föreningen har tagit fram en trädvårdsplan som går att hitta på hemsidan under Park och trädgård.

I området finns ett antal ”längledare” som är en länk mellan styrelsen och de boende. De hjälper till att se behov av insatser i park och trädgård, men även underhållsbehov på husen. De leder även arbetet på städdagarna. En förteckning över längledarna finns här.

Altaner och installationer
Det är tillåtet att bygga altan på skötselytan. Den får dock sträcka sig max 3,5 meter från fasaden, och räcken bör undvikas. Många längor kommer att behöva dräneras framöver. Föreningen kommer då inte bekosta återbyggnad av altaner, så varje boende bygger på egen risk.

Nybyggen på höjden såsom tak eller uterum är inte tillåtna. Mindre redskapsbodar är dock undantagna men först efter godkännande av styrelsen. Man får inte göra fast saker i fasaden eller göra genomföringar i fasaden utan tillstånd. Montering av vattenutkastare, eluttag och markis är tillåtet, men först efter godkännande av styrelsen.

Renovering
Föreningen ansvarar för yttre underhåll. Du får inte själv byta eller förändra ytterdörr, altandörr, fönster, ytterarmaturer, fasad eller tak. Inne i lägenheten står bostadsrättshavare för underhållet. Det innefattar bland annat ytskikt, inredning i kök och badrum samt stamledningar för vatten, avlopp, elektricitet och ventilation som försörjer din lägenhet. Se Brf Skönstaholms stadgar 11 § som finns under Protokoll och stadgar.

Hyresgäster ansvarar själv för renovering av ytskikt efter en tidigare överenskommelse mellan Stockholmshem och Hyresgästföreningen. Nödvändig upprustning av kök och badrum står dock föreningen för.

Större förändringar i lägenheten måste godkännas i förväg av styrelsen. Det rör till exempel rivning eller flytt av väggar, nya våtrum, nya vatten- och avloppsledningar, genomföringar i fasaden och byte, flytt eller bortmontering av radiatorer kopplade till det gemensamma värmesystemet.

Originaldetaljer som räcken, armaturer och trappkonstruktioner får inte plockas bort eller förändras utan tillstånd av styrelsen. Dessa är värdefulla för områdets karaktär och sammanhållna intryck!

Vattenburen golvvärme kopplat till föreningens värmesystem är inte tillåtet i Brf Skönstaholm.  Däremot är elektrisk golvvärme tillåten.

Källarvåningarna i husen är inte tänkta som bostadsyta. Ta särskild hänsyn till fuktproblematik vid inredning av källare. Färg får inte vara diffusionstät och organiska material bör inte sättas direkt mot golvplatta eller yttervägg. Boende får inte själva koppla in fler radiatorer på föreningens värmesystem. Eventuell ytterligare uppvärmning får lösas med elradiatorer.

Kontakta styrelsen med skiss eller ritning för godkännande innan du påbörjar större arbeten. Mejla till info@skonstaholm.se.

50-talsarkiv
I skyddsrummet i källaren av hus 1 (Söndagsvägen 100-114) finns vårt ”50-talsarkiv”. Där kan du hitta originaldelar från husen som andra boende inte har behov av, och där får du gärna lämna dylika saker som du inte längre behöver. Kontakta vår ”hustomte” Lars Hansson för hjälp att komma in.

Kabel-tv, paraboler och internet
Det finns ett kabel-tv-nät från ComHem indraget i alla hus. En analog signal med baskanalerna ingår, men i övrigt får var och en teckna eget abonnemang. Paraboler är inte tillåtna i Skönstaholm. Se policy på hemsidan under Dokument övrigt.

I husen finns också ett fibernät för internet och IP-tv. Avtal tecknas av varje boende separat med önskad operatör. Mer information finns på hemsidan under Dokument övrigt.