Valberedningen

Valberedningen nås på valberedningen@skonstaholm.se

 

Valberedningens medlemmar

Susanne Ljunglöf, sammankallande
Skönstaholmsvägen 17

Lars Hansson
Söndagsvägen 55

Stefan Gillgren
Skönstaholmsvägen 10

Jenny Collste Lager
Skönstaholmsvägen 75

Emma Hallberg Rosenqvist
Söndagsvägen 114