Valberedningen söker nya styrelseledamöter

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

På årsstämman 1 juni behöver föreningen tillsätta fem nya ledamöter. Vi i valberedningen vill redan nu informera om detta, så att vi hinner få många förslag på kandidater!

Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och två eller tre suppleanter enligt tidigare beslut. Nuvarande styrelse har sex ordinarie ledamöter (eftersom Eva Breslin-Nordström har slutat) och tre suppleanter. Av de sex ordinarie ledamöterna är det en som inte ställer upp för omval (Per Hansson), så det behövs två nya ordinarie ledamöter. Vi behöver även tre nya suppleanter, eftersom ingen av de tre nuvarande har möjlighet att ställa upp ytterligare en period (Stefan Bergqvist, Jens Björlin och Nina Fors).

Styrelsen har efterfrågat kompetens inom framför allt ekonomi, bygg och fastighet samt juridik. Sekreterarvana och erfarenhet av styrelsearbete är också ett stort plus.

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen eller har förslag på ledamöter – ta kontakt med någon person i valberedningen eller mejla direkt till oss:
valberedningen@skonstaholm.se

Obs! Förslagen ska lämnas senast söndag 3 april!

Med vänlig hälsning

Valberedningen

Jimmy Fischer, Söndagsvägen 69
Lars Hansson, Söndagsvägen 55
Marie Jenevall, Skönstaholmsvägen 24
Hannes Widoff, Skönstaholmsvägen 79

20 mar 2016