Utebliven sophämtning

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

På grund av den vilda strejken bland sopåkarna i Stockholm har vi blivit utan sophämtning två veckor i rad. Detta är reklamerat till Stockholm Vatten och Avfall. När soporna kommer att hämtas är ännu oklart.

I vissa soprum har kärlen fyllts upp, i andra soprum finns det fortfarande plats kvar.

Tills sophämtningen kommit igång igen ber vi alla boende att tänka på följande:

* Sortera soporna extra noga. Det är bara hämtningen av hushållsavfall som uteblivit. Matavfall, metall, plast och glas hämtas av andra firmor.

* Om det är fullt i ett soprum – gå till ett annat.

* Ställ INTE soppåsar utanför kärlen eller utanför soprummen.

Hör av er till info@skonstaholm.se om läget blir akut i något soprum, så får vi vidta ytterligare åtgärder.

/ Styrelsen

14 jul 2017