Upprustning av fjärrvärmesystemet

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Styrelsen kommer i dagarna teckna avtal med Fortum om inköp och installation av fyra nya undercentraler. Det innebär också att Fortum kommer att gräva nya primärledningar i området. Sträckningen framgår av skissen nedan.
Karta Skönstaholm-Fortum
Grävning kommer ske över Söndagsvägen, mellan Söndagsvägen 58 och 61 och sedan från Söndagsvägen 47 förbi rundeln och in vid gaveln på Skönstaholmsvägen 44 respektive Skönstaholmsvägen 68. Inne i de berörda längorna kommer rören gå i källargångarna.

Arbetet kommer att påbörjas den 25 augusti och beräknas vara helt klart i mitten av oktober. Fortum kommer avisera de berörda fastigheterna innan arbetet startar. Nedan finns länkar till en mer detaljerad tidplan och ritning över grävarbetena.

Tidplan Skönstaholm (2014-08-17) Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Ritning grävarbeten Observera att sträckningen vid Söndagsvägen 47-49 inte stämmer.

Som vi tidigare informerat om görs investeringen dels för att de gamla undercentralerna är mycket gamla och behöver bytas, och dels för att spara pengar. Med de nya rören och undercentralerna beräknas vi kunna minska vår energianvändning med drygt 10 procent.

Istället för en mätpunkt för fjärrvärmen kommer vi nu få fyra, en vid varje undercentral. Energiförlusterna i ledningarna fram till dessa undercentraler kommer vi i framtiden slippa betala för. Dessutom ger nya undercentraler bättre värmeväxling, vilket också sparar energi.

Föreningen kommer i samband med detta att teckna ett femårigt avtal för fjärrvärmen. Det innebär en hög kostnad år 1, men avsevärt lägre år 2-5. Utslaget på alla fem åren beräknas det ändå bli billigare än med vårt nuvarande avtal.

Vi hoppas att gräv- och installationsarbetena ska gå så snabbt och smärtfritt som möjligt!

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta styrelsen på info@skonstaholm.se.

/ Styrelsen

20 aug 2014