Trädgårdsintresserade sökes!

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Axplock

Axplock från styrelsemötet 2015-08-17 och 2015-09-07

Längledare
Styrelsen besökte i början av sommaren Brf Riksrådsvägen i Skarpnäck. Det är en förening med många likheter med Skönstaholm – ett kulturhistoriskt värdefullt radhusområde, som ombildades från hyresrätter tio år före oss. De kommer snart och besöker oss, och vi har för avsikt att träffas återkommande framöver för att byta erfarenheter och kunskaper.

En av de saker vi tog med oss var deras system med ”längledare”. Ett tiotal utsedda medlemmar från olika delar av området har som uppgift att hålla ett extra öga på vad som behöver göras i just deras huslänga. Det handlar till exempel om buskar och träd som behöver beskäras, och om felanmälningar och eventuella skador på fastigheterna. Längledarna har också i uppgift att hjälpa till och leda arbetet på städdagarna.

Vi efterlyser därför intresserade längledare i Skönstaholm! Vi vet ju att många medlemmar brinner för Skönstaholm och vår parkmiljö. Så tveka inte att höra av dig till info@skonstaholm.se om du är intresserad! En viss ersättning kommer att utgå.

Städdag
Höstens gemensamma städdag blir söndag 4 oktober kl. 10.00. Separat information kommer.

Trädgårdsentreprenör
Upphandlingen av parkskötseln har pågått under sommaren. Anbudstiden har gått ut, och vi ska nu jämföra anbuden och räta ut en del frågetecken.

Avgång
Eva Breslin-Nordström har valt att lämna styrelsen på egen begäran. Suppleanterna kommer omväxlande att träda in i hennes ställe.

Större egna arbeten
Vi vill påminna om att egna större förändringar i husen kräver tillstånd från styrelsen. Det gäller bland annat rivning av väggar, byggande av nya våtrum, ändring eller nyinstallation av vatten och avlopp, ingrepp i värmesystemet samt installation av braskamin, gasspis eller dylikt.

Mejla sådana önskemål med ritningar eller skisser till info@skonstaholm.se.

Dränering
Vi har fått in tre anbud angående dränering och dagvattenomledning för länga 24 (Skv 84-96, entrésida), länga 19 (Skv 97-103, entrésida) och del av länga 17 (Skv 51-61, baksida). Det skiljer mycket i pris och delvis även i omfattningen av de offererade arbetena, så kompletteringar krävs innan vi kan fatta definitivt beslut.

Ingreppen i de berörda trädgårdarna kommer av naturliga skäl att bli omfattande, och vi eller entreprenören kommer att återkomma med mer information till de hushåll som berörs.

Tak, trappor och fasader
Sommarens arbeten med takomläggning, fasadlagningar och renovering av tre entrétrappor är avslutade. De gångbryggor och taksäkerhetsanordningar som dagens bestämmelser kräver blev ganska iögonfallande. Vi ska höra med takfirman om det går att flytta dessa till andra sidan nocken.

Entrétrapporna saknar ännu kontrastmarkering, eftersom vi inte var nöjda med det framtagna förslaget. Detta ska åtgärdas så snart vi hittat ett bättre alternativ.

Tvättstuga 2
På grund av missförstånd har tvättstuga 2 inte återställts som planerat. Det ska dock göras inom kort. Tvättstugan ska dock inte behöva stängas av helt, meddelar entreprenören Sofia Rör.

Parkering
Tänk på att inte parkera så att ni blockerar WC- och duschvagnarnas trappor och ramper. Parkera inte heller så att ni blockerar vägarna in till Skönstaholmsvägen 46, Skönstaholmsvägen 68-74 och Skönstaholmsvägen 76-82, eftersom boende här har svårt att komma ut från sina hus då.

Det är inte heller tillåtet att parkera på gräsmattorna i området.

Sotning
Till hösten är det dags för sotning för alla som har öppen spis eller kamin. Sotaren kommer avisera detta separat och kostnaden kommer sedan att dras på de ordinarie avgiftsavierna för de hushåll som berörs.

Mejllista och hemsida
För att nå så många som möjligt via mejl ber vi alla boende som har mejladress att gå in på hemsidan www.skonstaholm.se och registrera sig för informationsbreven. Klicka på den gröna knappen längst ner till vänster.

Ni som redan är registrerade får gärna uppdatera era profiler via samma formulär, eller via länken i botten av e-postutskicken.

/ Styrelsen

09 sep 2015