Trädfällning och ved

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

I samband med grävarbetena för fjärrvärmen kommer Fortum tvingas fälla några träd. I första hand två björkar mellan Rundeln och Skönstaholmsvägen 68, men kanske även två lönnar vid ungefär samma plats.

Är någon i föreningen intresserad av att ta hand om dessa träd för att fylla vedförrådet inför vintern? Hör i så fall av dig på info@skonstaholm.se. Intresserade får såga upp och klyva på egen hand, samt transportera bort kvistarna.

Om det inte finns intresse så kommer träden forslas bort av Fortum i slutet av veckan.

/ Styrelsen

31 aug 2014