Träd

Skönstaholmsformeln: Det materiella/estetiska värdet = vår bevarandeförmåga!

Varifrån kom kotten som ramlade ner i mitt huvud?

I  Landskapslagets Gestaltningsprogram för trädgård och park spelar naturligtvis träden en viktig roll. I samarbete med en av Europas mest framstående arborister, Thilo Beeker, upprättades därför en särskild trädvårdsplan. Man gick igenom vartenda träd i Skönstaholm, inte bara de oskattbara karaktärsträden. Här kan man läsa landskapsarkitekternas kommentar och arboristens bedömning ett decennium framåt i tiden.

Läs och ladda ner dokument:

PDF: Trädvårdsplan med bilder (2011): Trädvårdsplan

PDF: Trädvårdsplan med enbart text  (2011): Trädvårdsplan (text)