Styrelsen kontaktas enklast på info@skonstaholm.se.

Ordinarie ledamöter

Henrik Segerpalm, ordförande
Skönstaholmsvägen 12
info@skonstaholm.se

Dag Lundén, vice ordförande
Söndagsvägen 100

Magnus Jung, kassör
Söndagsvägen 110

Linda Westin
Skönstaholmsvägen 29

Lene Persson Weiss
Skönstaholmsvägen 58

Fredrik Burman
Skönstaholmsvägen 88

Robin Divander
Skönstaholmsvägen 47

Suppleanter

Gunnar From
Skönstaholmsvägen 51

Marie Östh, sekreterare
Söndagvägen 92

Emma Berggren
Söndagsvägen 54

Styrelsens värdegrund

Ladda ner styrelsens värdegrund (PDF 2011-05-02): Styrelsens värdegrund