Styrelsen kontaktas enklast på info@skonstaholm.se.

Ordinarie ledamöter

Dag Lundén, Ordförande
Söndagsvägen 100

info@skonstaholm.se

Henrik Segerpalm, vice ordförande
Skönstaholmsvägen 12

Magnus Jung, kassör
Söndagsvägen 110

Marie Östh, sekreterare
Söndagsvägen 92

Hanna Pütsep

Skönstaholmsvägen 26

Emma Berggren
Söndagsvägen 54

Robin Divander
Skönstaholmsvägen 47

Suppleanter

Fredrik Burman
Skönstaholmsvägen 88

Andreas Dahlbom
Skönstaholmsvägen 27

Karl Hallberg
Söndagsvägen 114

Styrelsens värdegrund

Ladda ner styrelsens värdegrund (PDF 2011-05-02): Styrelsens värdegrund