Styrelsen kontaktas enklast på info@skonstaholm.se.

 

Ordinarie ledamöter

Henrik Segerpalm, ordförande
Skönstaholmsvägen 12
info@skonstaholm.se

Dag Lundén, vice ordförande
Söndagsvägen 100

Magnus Jung, kassör
Söndagsvägen 110

Linda Westin, sekreterare
Skönstaholmsvägen 29

Petter Bergström
Skönstaholmsvägen 39

Fredrik Burman
Skönstaholmsvägen 88

Robin Divander
Skönstaholmsvägen 47

 

Suppleanter

Gunnar From
Skönstaholmsvägen 51

Uno Helmersson
Skönstaholmsvägen 71

Klara Strandå
Skönstaholmsvägen 103

Styrelsens värdegrund

Ladda ner styrelsens värdegrund (PDF 2011-05-02): Styrelsens värdegrund