Sotning – ny chans

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

De hushåll som inte fick sotning utförd före jul (6 stycken) kommer att få en ny chans fredag 22 januari, kl 7-10. Sotningsdistriktet kommer att avisera berörda lägenheter under kommande vecka.

10 jan 2016