Sopor

Hushållssopor och matavfall

I Skönstaholm sorterar vi våra sopor och skiljer på:

– Matavfall
– Plast
– Metall
– Färgat och ofärgat glas
– Papper och kartong
– Ljuskällor
– Små-el
– Batterier

Dessutom finns det i varje soprum kärl för hushållssopor. För mer information om sopsortering, se www.ftiab.se/sortera.

I samtliga soprum, inkl. grovsoprummet jobbar vi efter principen ’platta paket’. Vi plockar isär och packar våra sopor på ett sånt sätt att det får plats så mycket som möjligt i kärlen. Alla sopor placeras, i där för avsett kärl enligt de skyltar som sitter uppsatta. Vi tänker på våra kostnader och på dem som hämtar våra sopor, genom att aldrig ställa några som helst sopor på golvet.

Tyvärr kan allt avfall inte kastas i våra soprum, utan man får som boende själv ta hand dem. Exempel på sådant som inte är tillåtet är julgran, farligt avfall, målarfärg, byggavfall, större el-avfall, vitvaror o.s.v. Allt utöver hushållens normala grovsopor innebär en fördyrad avgift för föreningen och i förlängningen en höjd avgift/hyra för varje lägenhet.

Grovsopor

Såsom metall, el-avfall, lampor, batterier, trä och blomlrukor sorteras i därav avsett kärl i Grovsophuset på parkeringen bakom Söndagsvägen 40.

Det är ej tillåtet att lämna farligt avfall, såsom färger eller lösningsmedel, bildäck och biltillbehör, läkemedel eller vitvaror.

Särskilt om trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan slängas i slänten mellan tennisplanen och vändplanen på Söndagsvägen. Töm alltid eventuella sopsäckar för mindre hantering och lägre tippavgifter. Håll gången till tennisplan fri från avfall.

Det som är rent trädgårdsavfall såsom grenar, kvistar, löv etc får inte blandas med det som skall slängas i grovsoprummet, sopsäckar, papper, plast och annat främmande för naturen. Föreningen, vi,du, tjänar massor på att det är sorterat, då våra tippavgifter annars blir hiskeliga!

Farligt avfall

Lämna ALDRIG målarfärg, vitvaror eller annat farligt avfall i grovsoprummet! Det kostar stora summor för föreningen. Sådant avfall kan antingen lämnas på återvinningscentralen i Högdalen eller till den mobila miljöstationen som regelbundet kommer till området. Genom att sms:a ”mobila ösöderort” till 71501 får man påminnelser om när den mobila miljöstationen kommer till Skönstaholm.

Mer information finns på: http://www.stockholm.se/avfall

Sophus

Sophus

Sophus
Källsortering / Hushållsavfall