Riktlinjer

Nedan finner du föreningens riktlinjer


PDF: Systematiskt brandskyddsarbete (SBA): Systematiskt brandskyddsarbete i bostadsrättsföreningen Skönstaholm 

PDF: Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – Bilaga – Goda råd för brandsäkerhet i bostad och förråd

PDF: Riktlinjer för förändring av bostadens in- och utsida 2020