Protokoll och stadgar

Protokoll från föreningsstämmor

Brf Skönstaholms årsstämma 2018

Brf Skönstaholms årsstämma 2017

Extra föreningsstämma juni 2016

Brf Skönstaholms årsstämma 2016

Brf Skönstaholms årsstämma 2015

Extra föreningsstämma december 2014

Brf Skönstaholms årsstämma 2014

Brf Skönstaholms årsstämma 2013

Brf Skönstaholms årsstämma 2012

Brf Skönstaholms årsstämma 2011

Brf Skönstaholms årsstämma 2010

Stadgar

Brf Skönstaholms stadgar, 2018-05-15

Brf Skönstaholms stadgar (antagna på föreningsstämmorna 2016-06-01 och 2016-06-13, registrerade hos Bolagsverket 2016-08-04)

Ladda ner PDF-dokumenten genom att klicka på länken. Antingen öppnas de automatiskt, eller så lägger de sig i din datorns ”hämtade-filer”-mapp.