Protokoll från extrastämman

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Nu finns protokollet från den extra föreningsstämman i december 2014 upplagt under Protokoll och stadgar.

07 jan 2015