Pågående arbete med belysning och elnät

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Som många redan märkt så pågår ett grävarbete för ny belysning i området. Arbetet kommer att påverka hela Söndagsvägen och även en del av Skönstaholmsvägen. Se karta här för ungefärlig sträckning av det planerade arbetet.

Styrelsen har varit i kontakt med entreprenören och Trafikkontoret. Enligt dem kommer arbetet att hålla på under en stor del av hösten, men vi har tyvärr inte fått någon detaljerad tidplan.

Flera av föreningens parkeringsplatser kommer att påverkas när grävarna passerar. Under vissa tider kommer det inte att vara möjligt att köra in eller ut från sin parkeringsplats. Vi har ställt frågor om hur lång tid varje parkeringsplats kan påverkas och hur entreprenören har tänkt lösa information till bilägarna, men ännu inte fått svar. Vi återkommer så snart vi fått klarhet i detta.

Kontaktperson hos entreprenören är Dick Svahn som nås på 070-666 47 82.

Vi ber också att ni tänker på framkomligheten för utryckningsfordon när ni parkerar längs gatan. Vi flera tillfällen har det blivit väldigt smalt utrymme uppe vid infarten till Skönstaholm. Det är viktigt att utryckningsfordon kan passera. Vi kommer att kontakta grannföreningen i samma fråga.

Om parkerade bilar förhindrar framkomligheten så strider detta mot trafikreglerna. Anmäl gärna detta till Stockholms Stads Driftcentral/Trafik Stockholm på telefon 020-290 290 så kan de begära att parkeringsvakterna utför fordonsflytt med bärgningsbil.

/ Styrelsen

03 okt 2016