P-platser

I föreningen finns 96 parkeringsplatser varav 14 är elbilsplatser och 18 har vanliga elstolpar för motorvärmare.

Ett fåtal av platserna är så kallade ”köksfönsterplatser” som bara hyrs ut till boende i huset bredvid.

Dessutom finns 9 garageplatser på mellanvåningen i Centrumhuset.

Hyran för parkeringsplatserna är:

 

• Ytparkering utan elstolpe:         275 kr/mån

• Ytparkering med elstolpe:         400 kr/mån

• Ytparkering med elladdplats:     700 kr/mån

• Garageplats:                               900 kr/mån

 

För att ställa dig i kön – kontakta förvaltaren.

Kontaktinformation finns på sidan Kundtjänst & Felanmälan.

 


 

PDF: Parkeringspolicy Brf Skönstaholm 2018-11-13

Policy för uthyrning av parkeringsplaster

 

P-platspolicy

• Endast en bilplats per lägenhet tillåts.

• Bostadsrättsinnehavare/hyresgästen är platshyresgäst.

• För att hyra en bilplats krävs att medlemmen/hyresgästen äger/disponerar ett fordon i kördugligt skick.

• Fordonet får inte ha en längd och bredd som är större än den aktuella parkerings/garageplatsen.

• Den som tackar nej till erbjudande om bilplats två gånger, placeras sist i kön.

• Byteskö finns inte. Eventuella byten av bilplats inom föreningen sköts av platshyresgästerna själva.

• Storholmen ska skriftligen meddelas om ett byte ska ske så att nya kontrakt kan utfärdas.

• Önskemål om specifik bilplats ska innehålla nummer på den bilplats som medlemmen/hyresgästen är intresserad av.

• När en sökande fått erbjudande om en bilplats och tackat ja till denna skickas två avtal till platshyresgästen för påskrift.

• Styrelsen kan ta beslut som avviker från policyn i särskilda fall.

 

Bakgrund och regelverk för uthyrning av laddstolpar / laddplats för elbil

• Grundprincipen är att ingen som idag hyr någon av p-platserna 5001-5014 ska bli utan plats samtidigt som de nya laddplatserna så fort som möjligt ska hyras ut för det ändamål de är avsedda för – nämligen laddbilar.

• Den som är intresserad ställer sig i laddplatskön.

• När man kan uppvisa en handling (t ex köpeavtal, privatleasingavtal eller dokument från arbetsgivare som visar att man har en laddbil som förmånsbil) har man rätt till en laddplats.

• Erhållen laddplatsen skall börja användas för laddbil senast inom tre månader efter tillträde, annars dras erbjudandet om laddplats tillbaka.

• Gör man sig av med sin laddbil har man inte längre rätt till laddplats.

• Om laddbilsägaren redan hyr en av platserna 5001-5014 behåller han sin plats, men betalar den högre laddplatshyran. Befintliga fossilbilsägare på platserna behåller den hyresnivå som gäller för en vanlig p-plats.

• Om laddbilsägaren sedan tidigare hyr en vanlig p-plats någon annanstans i området sker ett byte. Den fossilbilsägare som hyrt p-plats bland p-platserna 5001-5014 kortast tid får byta till laddbilsägarens tidigare p-plats och laddbilsägaren tilldelas fossilbilsägarens plats bland p-platserna 5001-5014. Det innebär att principen ”sist in -först ut ”kommer att råda bland fossilbilsägare på platserna 5001-5014.

• Om laddbilsägaren inte hyr en vanlig p-plats sedan tidigare måste laddbilsägaren vänta tills en vanlig p-plats blir ledig. När en vanlig p-Plats blir ledig går denna p-plats till den som står först i • laddplatskön varpå ett likadant byte som beskrivits ovan sker. Den som står i laddplatskön prioriteras alltså framför den som står i kö för en vanlig p-plats.

• Hyran för laddplatsen inkluderar hyra av plats, en schablondebitering för elkonsumtion, eWays administrativa avgift samt avbetalning på föreningens investeringskostnad.

Torsdagsvägen (foto: Bengt Nyberg)