Lägenheter

Lägenhetstyper i Skönstaholm

Bland de 150 lägenheterna finns nio olika typer. De ansvariga arkitekterna, Nils Sterner och Erik F Dahl skrev i sin presentation av området i tidskriften Byggmästaren 1952/A6 att man önskade ”åstadkomma ett lämpligt urval typer anpassade ifråga om storlek och rumsgruppering till olika familjer och deras sammansättning, boendevanor och ekonomiska förutsättningar. De yttre förutsättningarna såsom marklutning, orientering i förhållande till entrésida osv har självfallet också påverkat lägenhetslösningarna”.

Detta i kontrast till vad som staden tidigare hade planerat i Veckodagsområdet, 256 identiska radhus om 3 rum och kök. Detta blev aldrig byggt. I den svåra bostadsbristen byggde man istället trevåningshus på samma stadsplan.

I Skönstaholm byggdes också många treor, men hälften av alla lägenheter är fyror eller femmor. Erik Dahl berättade att man hade oroat sig för att det skulle gå att hyra ut så stora lägenheter här längst borta i söder. Utanför Skönstaholm vidtog åkrarna och skogen. Farsta började inte byggas förrän flera år senare. Men till sin förvåning fann man att de större lägenheterna hyrdes ut först.

De först nyinflyttade tyckte också att just deras lägenhet var den bästa. Som man ofta tycker om den nya bilen.

Apropå bilar fanns det från början bara 9 stycken i Skönstaholm. Detta enligt en av urinnevånarna, Sverker Myrenberg. I dåtidens planering strax efter andra världskriget räknades det inte med mer än 1 bil per 18 invånare, nu är det 1 per 2 eller 3. Sterner och Dahl är mera framsynta. De skriver att ”ett planerat centralgarage inte har fått byggas vilket kommer att medföra vissa komplikationer”. Garaget var tänkt att byggas där Riksbyggens stora hus ligger just vid infarten till Skönstaholm.

För att återgå till lägenhetstyperna. I Skönstaholms jubileumsbok, sid 142-166, gör arkitekten Klas Lundkvist en grundlig redovisning och analys av de olika typerna och visar också på en karta i vilka huslängor som de ligger.

Lägenheter typ ALägenheter typ A