Nytt lås på grovsoprummet

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

På grund av återkommande problem med grovsoprummet – hur avfall slängs och sorteras samt allmänt stök – så har styrelsen beslutat att införa en ny rutin för grovsopornas hantering.

Låset till grovsoprummet är nu bytt. De som önskar nyttja grovsoprummet måste kvittera ut en separat nyckel vid varje enskilt tillfälle. Nyckeln skall återlämnas direkt, dock senast efter en timme.

Nyckel till grovsoprummet lämnas ut hos följande styrelsemedlemmar, vanligtvis vardagar kvällstid mellan kl 18-20.

Dag Lundén, Söndagsvägen 100
Henrik Segerpalm, Skönstaholmsvägen 12

Respektera tiderna och att utlämning görs i mån av tillgänglighet.

Med hopp om att dessa åtgärder löser de uppkomna problemen.

Hälsningar Styrelsen

24 sep 2017