Nyheter: Arkiv 2012

13/12 2012 Avisering avseende januari 2013
På den nyligen utskickade aviseringen för januari 2013 finns en rad benämnd ”tillägg bostad  a 475.00” . Den avser sotning av skorstenar som ägt rum under 2012.

12/12 2012 Stambytesnytt 4

Fjärde numret av informationsbladet Stambytesnytt  finns nu som PDF-dokument  under menyvalet ”Dokument, Stambyte”.

30/11 2012 info från styrelsemöte som PDF
Information från styrelsemötet den 7 november finns nu som PDF under menyvalet ”Dokument,”Styrelsen”

25/11 2012 Utställning Lars Jonsson
Konstnären och skönstaholmssonen Lars Jonsson ställer ut på Waldemarsudde under perioden 6 oktober 12 – 20 januari 2013. Han vann redan på 70-talet  internationellt erkännande för sina målningar och teckningar av fåglar.

12/11 2012 Uppdatering av hemsidan
Arbetet  med att göra dokumentåtkomst på hemsidan mer logisk och lättöverskådlig är klart. Se menyvalet ”Dokument”. Vidare har menyvalet ”Presentation” ersatts av dito ”Området”. Under denna rubrik finns nu mer utförlig information om föreningens kulturarv,  nämligen om byggnader, trädgård, park och träd. Vidare har snabblänkar till dokument lagt till under flera menyval och några nya områdesbilder har tillkommit. 

6/11 2012 Stambytesnytt 3 som PDF, med frågor o svar från informationsmöte 16.10
Tredje numret av informationsbladet Stambytesnytt  finns nu som PDF-dokument  under menyvalet ”Dokument Ladda ner/Gå vidare.

12/10 2012 Info från styrelsemöte som PDF
Information från styrelsemötet den 18 september finns nu som PDF under menyvalet ”Dokument Ladda ner/Gå vidare”.

10/10 2012 Trädgårdskompost
Från och med vecka 41 är trädgårdskomposten flyttad till anvisad yta mellan vändplan och tennisplan, Söndagsvägen. Töm alltid eventuella sopsäckar för mindre hantering och lägre tippavgifter. Håll gången till tennisplan fri från avfall.

8/10 2012 Stambytesnytt 2 som PDF
Andra nummret av informationsbladet Stambytesnytt  finns nu som PDF-dokument  under menyvalet ”Dokument Ladda ner/Gå vidare”.

25/9 2012 Artikel ”Gröna Skönstaholm in i framtiden”
Artikel om Skönstaholm publicerad i tidskriften Byggnadskultur finns nu som PDF-dokument ”Gröna Sköntaholm in i framtiden” att läsa/ladda ner från menyvalet ”Dokument, Ladda ner/Gå vidare”

17/9 2012 Adress- och telefonlista
Arbete pågår med att uppdatera adress-och telefonlistan för området. PDF-blankett finns nu att ladda ner från menyvalet ”Dokument, Ladda ner/Gå vidare”

10/9 2012 Avgiftshöjning from den 1 oktober 2012
Föreningens årsavgifter höjs med 2% från och med den 1 oktober. Höjningen är i enlighet med den av stämman antagna ekonomiska planen.

2/9 2012 Stambytesnytt som PDF
Första nummret av informationsbladet Stambytesnytt  finns nu som PDF-dokument  under menyvalet ”Dokument Ladda ner/Gå vidare”. Informationsbladet som kommer att komma ut med en viss periodicitet behandlar frågor rörande det kommande stambytet i området. Informattionsbladet delas även ut i brevlådorna.

15/6 2012 Ändrad telefontid för köhantering för garage och parkering under semestern 2012
From den 25/6 och tom 10/8 är ISS köhantering bemannad måndag, tisdag, torsdag och fredag mellan 10:15-13:00. Onsdagar stängt.

8/5 2012 Dokument ”Antikvariska råd och riktlinjer”
Dokumentet Antikvariska råd och riktlinjer för Skönstaholm ligger nu som PDF-dokument under menyvalet ”Dokument”

7/5 2012 Förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen gällande hyror.

Föreningen har nu träffat en förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen region Stockholm gällande hyror. Gällande årshyror höjs med 2,6% fr.o.m den 1 maj 2012 och tillsvidare

26/4 2012 Utsällning ” Antikvariska råd och riktlinjer för vård och underhåll”
Styrelsen har låtit Nyréns arkitektkontor ta fram riktlinjer för vård och underhåll av Skönstaholms byggnader och mark. Resultatet kommer i koncentrerad form visas som skärmutställning i lokalen, Söndagen den 6 maj 13-15. Arbetet i sin helhet kommer därefter att delas ut till alla hus och läggas upp som PDF-dokument här på hemsidan.

8/4 2012 Var går gränsen?
Var går gränsen mellan min trädgård och föreningens eller kommunens ansvarsområden? PDF-dokument finns nu som närmare beskriver detta. Se under menyvalet Dokument ”Ladda ner”

7/4 2012 Ordinarie stämma 2012
För de som vill boka sin kalender i förväg så har datum fastställts till den 4 juni. Personlig kallelse kommer att skickas ut i maj. Motioner till stämman måste vara inlämnade (brevlåda Skönstaholmsvägen 40) senast den 2 maj för att frågorna ska kunna beredas för behandling på årsmötet.

7/4 2012 Projektledare för stambyte
Styrelsen har efter en lång urvalsprocess beslutat att anlita företaget Tengbom som projektledare för det förestående stambytet.

7/4 2012 Renovering av fönster
Den 16 april skall renovering av fönster påbörjas i området. Arbetet skall ske i fem etapper och det skall förhoppningsvis vara klart före årsskiftet. Entreprenör är Tumba Glas. Informationsfolder kommer att delas ut i brevlådorna.

23/3 2012 ”Gröna Skönstaholm in i framtiden”
I senaste numret av Byggnadsvårdsföreningens tidskrift Byggnadskultur finns en sex sidor lång artikel om Skönstaholms grönstrukturer.

13/2 2012 Ny lokal
Nu har vi äntligen lokalen färdig för det historiska arkivet. Det är skyddsrummet i hus nr 23, med ingång från östra gaveln, Skönstaholmsvägen 74.

Här finns även plats för att bygga upp ett förråd av originaldetaljer, som utlovats.Har ni dörrar, köksluckor, strömbrytare, bleck och beslag, vred och krokar och handtag eller vad det nu kan röra sig om, som ni vill bli av med, är ni hjärtligt välkomna att donera detta till föreningen. Vi härbärgerar det, tills grannen som tvärtom älskar allt från 1950 talet, kommer och knackar på.

När vi fått arkivet i visningsbart skick återkommer vi i styrelsen

15/1 2012 Gestaltningsprogram och trädvårdprogram för Skönstaholm
Gestaltningsprogrammet för Skönstaholms trädgård och trädvårdsprogrammet ligger nu som PDF-dokument under menyvalet ”Dokument”


Välkommen in i arkivet! | Nyheter: Arkiv 2012 | Nyheter: Arkiv 2011 | Nyheter: Arkiv 2010