Nya styrelsen i Brf Skönstaholm

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Skylt_940x533

Igår 3 juni hölls ordinarie föreningsstämma i Brf Skönstaholm. Tack till alla som närvarade! Protokoll kommer inom kort på hemsidan.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Valberedningens förslag till nyval och omval antogs av stämman.

Efter stämman hölls ett kort styrelsemöte där styrelsen inbördes fördelade en del av posterna. Styrelsen ser nu ut som följer:

Stefan Gillgren, ordförande
Dag Lundén, vice ordförande
Kerstin Alksäter, sekreterare
Inger Lundmark, kassör
Per Hansson, ordinarie ledamot
My Lundblad-Wistedt, ordinarie ledamot
Eva Breslin-Nordström, ordinarie ledamot
Anna Lindström, suppleant
Fredrik Simonsson, suppleant

Eftersom flera ledamöter inte närvarade igår kommer vi att diskutera och fördela ansvarsområden ytterligare vid kommande möten.

På stämman efterlyste vi också medlemmar i föreningen med kunskaper i redovisningsekonomi som kan tänka sig att hjälpa till med kassörsuppdraget, då som adjungerad styrelseledamot. Denna kompetens behövs för att göra ett fullgott arbete, och om vi inte hittar en sådan person inom föreningen kommer vi sannolikt behöva köpa in tjänsten utifrån.

Vi vädjar därför till medlemmar med kunskaper i ekonomi att höra av sig! Mejla till info@skonstaholm.se.

Efter stämman redogjorde Per Hansson för det utredningsarbete som gjorts vad gäller tilläggsisolering av vindarna på vissa längor och investering i nya undercentraler för fjärrvärmen. En sammanfattning kommer också inom kort på hemsidan.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

04 jun 2014