Nya styrelsemedlemmar

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Tack till alla som kom på den extra föreningsstämman igår kväll. Eftersom den ordinarie stämman i våras bestämde antalet ordinarie ledamöter och suppleanter, kunde bara fyllnadsval hållas för de två styrelsemedlemmar som lämnat styrelsen.

Till ordinarie ledamot valdes Petra Åkesson, Söndagsvägen 96, och till suppleant valdes Nina Fors, Skönstaholmsvägen 55. Petra och Nina är invalda fram till den ordinarie stämman i juni 2015. Vi välkomnar dem till styrelsen!

Styrelsen ser nu ut som följer:

Stefan Gillgren, ordförande

Eva Breslin-Nordström, ordinarie ledamot

Per Hansson, ordinarie ledamot

My Lundblad-Wistedt, ordinarie ledamot

Dag Lundén, ordinarie ledamot

Inger Lundmark, ordinarie ledamot

Petra Åkesson, ordinarie ledamot

Nina Fors, suppleant

Anna Lindström, suppleant

Vi tackade av Kerstin Alksäter och Fredrik Simonsson för deras insatser med en blomma och en flaska bubbel.

02 dec 2014