Motioner till årsstämman

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Nu är det dags att lämna in motioner till årsmötet den 3 juni. Har du förslag på något som bör förändras i BRF Skönstaholm eller som du tycker föreningen ska göra? Formulera i så fall ditt förslag i en motion som kan tas upp på stämman.

Tänk på att formulera motioner enligt följande:

• Skriv en tydlig rubrik.
• Beskriv kortfattat bakgrunden till ditt förslag.
• Yrka på vad du vill. Använd gärna att-satser som förslag till beslut. Det är viktigt att stämman har konkreta förslag till beslut att rösta om.
• Har du flera förslag till beslut, använd flera att-satser.
• Har du förslag i flera ämnen, dela upp dem i olika motioner.
• Avsluta med namn, namnteckning och datum.

Har du frågor som du vill att styrelsen ska besvara på årsstämman går det bra att lämna in dem också, men de kommer då inte att behandlas som motioner.

Lämna dina motioner senast den 6 maj, antingen i brevlådan i stora tvättstugan eller via mejl till info@skonstaholm.se.

05 apr 2014