Motioner till årsmötet

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

BRF Skönstaholm logo

Nu är det dags att lämna in motioner till årsmötet den 2 juni.

Har du förslag på något som bör förändras i BRF Skönstaholm eller som du tycker föreningen ska göra? Formulera i så fall ditt förslag i en motion som kan tas upp på stämman.

Tänk på att formulera motioner enligt följande:

• Skriv en tydlig rubrik.
• Beskriv kortfattat bakgrunden till ditt förslag.
• Yrka på vad du vill. Använd gärna att-satser som förslag till beslut. Det är viktigt att stämman har konkreta förslag till beslut att rösta om.
• Har du flera förslag till beslut, använd flera att-satser.
• Har du förslag i flera ämnen, dela upp dem i olika motioner.
• Avsluta med datum och namn.

Lämna dina motioner senast den 21 april, antingen i brevlådan i stora tvättstugan eller via mejl till info@skonstaholm.se.

/ Styrelsen

13 apr 2015