Möte med landskapsarkitekterna och trädgårdsmästaren

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Korsbarstrad_940x533

För några år sedan tog Landskapslaget fram ett gestaltningsprogram, med trädvårdsplan
och skötselprogram för Skönstaholms gemensamma ytor. Vi har bjudit in Bibbi Leine och
Åsa Setterby Modéus, landskapsarkitekter på Landskapslaget för att berätta om det
arbetet, samt Lasse Berg som tillsammans med sina kollegor från IT-underhåll står för den
regelbundna skötseln och underhållet.

Torsdagen den 15 maj, kl 19 i Lokalen.

De kommer under kvällen att informera om vad som har hänt och lite om vad som kommer
att hända i området, efter det vårdprogram som tagits fram. Tillsammans med Lasse Berg
kommer de även att komma med tips och inspiration om vad man kan göra med sin egen
skötselyta.

Vi hoppas på en trevlig och inspirerande kväll!

/Styrelsen

PDF: Inbjudan till möte med landskapsarkitekterna

04 maj 2014