Medlemsmöten

Ordinarie stämma 2013
För de som vill boka sin kalender i förväg så har datum fastställts till den 4 juni. Personlig kallelse kommer att skickas ut i maj. Motioner till stämman måste vara inlämnade (föreningsbrevlåda Skönstaholmsvägen 40) senast den 15 maj för att frågorna ska kunna beredas för behandling på årsmötet.
 Ulli SundahlUlli Sundahl (foto: Sune Sundahl)