Längledare

I området finns ett antal ”längledare” som är en länk mellan styrelsen och de boende. De hjälper till att se behov av insatser i park och trädgård, men även underhållsbehov på husen. De leder även arbetet på städdagarna.

Följande personer ingår i gruppen längledare:

Martin Willert, Sön 108
Kalle Sandell, Sön 92
Hugo Bennerdt, Sön 68
Marika Lyman, Sön 52
Karin Ragnar, Sön 46
Jimmy Fischer, Sön 69
Lasse Hansson, Sön 55
Carina Gillgren, Skv 10
Sofia Kax, Skv 22
Pontus Björlin, Skv 42
Ulrika Sjöholm, Skv 60
Hanna Larsson, Skv 33
Ludvig Brahme, Skv 37
Mia Widoff, Skv 79
Elin Wulff, Skv 85
Emma Lövbrand, Skv 74
Anna Berglöf, Skv 92
Petter Berndalen, Skv 103
Klara Strandå, Skv 103
Petra Muda, Skv 113

(Uppdaterad 2016-05-27)

Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till tradgard@skonstaholm.se!