Kommande byte av termostater

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Franzéns Rör AB kommer byta termostater på alla radiatorer i Skönstaholm. De kommer även utföra den injustering av värmesystemet som vi tidigare informerat om. Dessa åtgärder är kopplade till bytet av våra undercentraler, och ska minska värmeförlusterna och se till att värmen fördelas jämnt mellan alla lägenheter.

Arbetet kommer delas in i fyra etapper, kopplade till respektive undercentral.

Etapp 1 (Söndagsvägen 47-77, Söndagsvägen 86-114 samt Skönstaholmsvägen 2-14)
Etapp 2 (Söndagsvägen 38-40, Söndagsvägen 44-58, Söndagsvägen 60-76)

Etapp 1 och 2 påbörjas i mars och avslutas senast sista april.

Etapp 3 och 4 (resten av Skönstaholm) utförs i höst.

För att kunna utföra arbetet måste Franzéns Rör få åtkomst till samtliga radiatorer i de berörda husen. De kommer behöva tillträde till varje lägenhet i cirka fem dagar.

Närmare information om tidpunkt för respektive hus, samt nyckelhantering kommer i separat avisering från Franzéns Rör.

/ Styrelsen

24 feb 2015