Kallelse till årsmötet

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Skylt_940x533

Kallelse till den ordinarie föreningsstämman 2015 delades ut igår i lådorna, tillsammans med dagordning, fullmakt och inkomna motioner med svar.

Handlingarna finns även här.

Stämman hålls 2 juni, klockan 18.30 i Skönstaholmsskolans matsal.

Årsredovisningen kommer att delas ut separat i lådorna innan stämman.

Fortsatt trevlig helg!

/ Styrelsen

15 maj 2015