Kallelse till årsmötet

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Handlingarna inför den ordinarie föreningsstämman är nu utdelade i lådorna till alla medlemmar. Det som delats ut är:

• Kallelse med dagordning

• Styrelsens förslag till beslut angående nya stadgar

• Motioner från medlemmar och styrelsens svar

• Årsredovisningen för 2015

• Valberedningens förslag till nya styrelsekandidater

Har du av någon anledning inte fått alla handlingar – kontakta styrelsen.

Efter synpunkter från medlemmarna på förslaget till nya stadgar har några paragrafer justerats. Detta framgår av det papper som distribuerats. Av kostnads- och miljöskäl har vi valt att inte trycka upp och dela ut det reviderade förslaget till nya stadgar i sin helhet igen. Dessa finns dock att läsa här:

STADGAR Brf Skönstaholm, 2016-05-11

Följande datum gäller:

Ordinarie föreningsstämma hålls 1 juni, kl 18.00 i Skönstaholmsskolans matsal.

Extra föreningsstämma hålls 13 juni, kl 18.30 i Skönstaholmsskolans matsal.

Formell kallelse till extrastämman kommer efter den ordinarie stämman.

/ Styrelsen

 

17 maj 2016