Informationsmöte om dräneringsprojektet

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Styrelsen har beslutat att anlita företaget Grundkedjan AB för omdräneringen av hus 19 och 24. Det är samma företag som åtgärdade dräneringen vid hus 17 tidigare.

 

Landskapslaget har tagit fram en gestaltningsplan för hur marken vid entréer och baksidor ska se ut efter dräneringsarbetena. Det är tänkt att ligga till grund för återställningen efter alla framtida dräneringar.

 

Styrelsen bjuder härmed in till ett informationsmöte där gestaltningsplanen presenteras och det finns möjlighet att ställa frågor. Representanter för Grundkedjan och Landskapslaget kommer att finnas på plats.

 

När: Måndag 9 oktober, kl 18.30

Plats: Lokalen, Söndagsvägen 40

 

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor även vid senare tillfällen. Landskapslagets gestaltningsprogram kommer även att finnas tillgängligt på hemsidan.

 

Väl mött!

 

/ Styrelsen

27 sep 2017