Information om termostatbyte

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Nu är det snart dags för etapp 3 och 4 av termostatbyte och injustering av värmesystemet. Arbetet utförs av Franzéns Rör AB. De kommer att byta termostater på alla radiatorer samt ställa in värmesystemet för att minska värmeförluster och se till att värmen fördelas jämnt mellan alla lägenheter.

Följande adresser berörs:

Etapp 3:
Skönstaholmsvägen 62-96 samt 51-113 under tiden 12/10-22/10

Etapp 4:
Skönstaholmsvägen 16-60 samt 7-49 under tiden 27/10-6/11

Övriga hus i etapp 1 och 2 fick termostaterna utbytta i våras.

För att kunna utföra arbetet måste Franzéns Rör få åtkomst till samtliga radiatorer i de berörda husen. De kommer behöva tillträde till varje lägenhet från och till under hela perioden.

Under ovanstående perioder kommer det att bli varmare än vanligt i husen eftersom alla radiatorventiler måste vara helt öppna för att injusteringen ska kunna utföras.

Närmare information om tidpunkt för respektive hus, samt nyckelhantering kommer i separat avisering från Franzéns Rör.

Det är mycket viktigt att Franzéns får tillgång till alla berörda adresser för att resultatet ska bli bra.

/ Styrelsen

PDF: Infobrev med karta

01 okt 2015