Information om kommande dränering

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

BRF Skönstaholm logo

 

Styrelsen har träffat Skogås Fasad Entreprenad AB som kommer att utföra dränering av delar av Skönstaholm. Arbetena rör tre längor där fuktproblemen är som mest akuta:

• Del av hus 17, Skönstaholmsvägen 51-61 (enbart baksida)
• Hus 19, Skönstaholmsvägen 97-103 (enbart framsida)
• Hus 24, Skönstaholmsvägen 84-96 (enbart framsida)

Arbetena kommer preliminärt att starta vid hus 17 i början av oktober och sluta vid hus 24 i mitten av november, och beräknas ta cirka två veckor per länga.

Av naturliga skäl kommer ingreppen i trädgårdarna att bli omfattande. Marken kommer att grävas upp cirka två meter ut från fasaden och hela vägen ner till bottenplattan. Stora stenar kommer tas bort och singel och dräneringsrör läggs i botten. Källarväggen kommer sedan att isoleras med dränerande Isodrän-skivor som täcks med markduk. Dagvattnet från stuprör och brunnar kommer att ledas ut i egna rör bort från husen till anlagda stenkistor. Schakten fylls därefter igen.

Marken kommer att återställas till befintlig nivå med gräs där det idag är gräs, och asfalt där det idag är asfalt. Entreprenören ska försöka flytta de buskar som kan sparas och återplantera dem. Däremot kommer alla planteringar invid fasaderna att försvinna. Vi vill inte heller att man i fortsättningen har planteringar invid husväggarna. Växter som man är rädd om får man själv se till att gräva upp och flytta.

Altaner eller andra egna byggnationer kommer inte att återställas. Styrelsen har sedan tidigare meddelat att byggnationer i trädgårdarna sker på egen risk med tanke på kommande dräneringsarbeten. (Var går gränsen, våren 2012, www.skonstaholm.se/dokument-ovrigt/)

Policyn säger också att det inte är tillåtet att bygga på höjden. Altaner är fortsatt tillåtna, men dessa får inte angöras i fasaden och får sträcka sig max 3,5 meter ut från fasaden.

Entreprenören kommer att avisera berörda boende med tidplan och kontaktpersoner. Eventuella frågor kan besvaras av Ted Bergstrand, teknisk förvaltare på Storholmen. Han nås på ted.bergstrand@storholmen.se eller 08-520 252 54.

Styrelsen är medveten om att det finns fuktproblem även i andra längor. Av ekonomiska skäl har vi dock valt att börja med enbart dessa tre.

/ Styrelsen

21 sep 2015