Information om energiförslag

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Efter stämman redogjorde Per Hansson för det arbete styrelsen gjort vad gäller energibesparingar. Det rör sig dels om tilläggsisolering och dels om nya undercentraler och nydragning av primärledningar för fjärrvärmen.

Ett referat av dragningen finns här: Information om energiförslag, 2014-06-03

De medlemmar som vill ta del av underlagen, dvs TQI:s utredningar och Fortums offert, uppmanas ta kontakt med Per Hansson.

09 jun 2014