Information om energibesparande investeringar

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Skönstaholm 2014-06-23

Efter årsstämman informerade styrelsen om de förslag som tagits fram vad gäller åtgärder i uppvärmningssystemet och tilläggsisolering av vissa vindar. Ett referat finns på hemsidan. Styrelsen har nu fattat beslut om att gå vidare med båda förslagen.

Brf Skönstaholm betalar idag cirka 3 miljoner kronor per år för värme och varmvatten. Våra undercentraler är mycket gamla, några från när området byggdes, och de har sedan länge passerat sin tekniska livslängd.

Fortum har lämnat offert på att dra fram det primära fjärrvärmenätet till våra fyra undercentraler, samt att byta dessa undercentraler. Nya ledningar skulle då dras i några av husens källargångar, passera under Söndagsvägen vid torget och även grävas i nya stråk längs med gångvägen vid rundeln. Fortum står för kostnaden och tar även över ansvaret för detta nät.

De nya undercentralerna bekostas av föreningen, men installeras av Fortum. Priset är cirka 1,4 miljoner kronor inklusive moms. Offerten gäller under förutsättning att vi binder oss vid ett femårigt avtal för fjärrvärmen.

Fortum beräknar att energiförbrukningen minskar med ca 10 procent med denna investering. Enligt energikonsultfirman TQI kan det handla om ännu mer, tack vare bättre värmeväxling och modernare styrteknik. Dessutom behöver inte föreningen ta värmeförlusterna i primärnätet. Besparingen kan alltså bli 0,3-0,5 miljoner kronor per år, vilket gör att investeringen betalat tillbaka sig efter 3-5 år. Eller som energikonsulten uttrycker det: ”En kanondeal!”

Vad gäller tilläggsisolering är det aktuellt endast för de hus som har betongbjälklag mot vind, det vill säga hus 14, 15 och 17 (Skönstaholmsvägen 15-81). Kostnaden är cirka 250 000 kronor totalt, vilket enligt beräkningarna betalar tillbaka sig på 5-8 år.

Styrelsen avser att teckna dessa avtal efter sommaren. Vår förhoppning är att gräv- och installationsarbetena kan slutföras under hösten. Vi återkommer med mer detaljerad information efter sommaren. Har du frågor eller vill ta del av underlagen – hör av dig!

Till sist vill vi önska alla Skönstaholmare en trevlig sommar! Berätta gärna för era grannar om ni åker bort, så kan vi tillsammans hålla lite extra koll och motverka inbrott!

/ Styrelsen

PDF-version av informationen

24 jun 2014