Grannskapsklubben

Historia

När området var nytt hade det ett sällsynt naturskönt läge. Söderut var staden slut, där låg odlade fält och stora skogar. Nynäsvägen var en liten landsväg med mycket måttlig trafik. De som flyttade hit var unga jämnåriga familjer, som gjort ett medvetet val att prova en ny bostadsform. Alla hade barn, det var bostadsförmedlingens krav för att man skulle få flytta in. De första åren fanns här 250 barn. Det var endast 9 som hade bil. Inte många hade fritidshus eller båt. TV började introduceras flera år senare.

150 hushåll visade sig vara en lagom stor grupp för boendegemenskap. Det låg i luften att bilda en förening. Efter en del diskussion fick den namnet Grannskapsklubben. Den första aktiviteten var att fira midsommar.

Många var med om att bygga upp verksamheter, den som kanske främst ska nämnas är Olle Bengtzon, respekterad bostadsreporter i Expressen. Han var sällsynt idérik och hade förmågan att få idéerna genomförda. Han hade ett stort kontaktnät i Stockholmshem och i stadens förvaltning.

Midsommarfirandet upphörde efter femton år, då de stora barnkullarna hade vuxit upp. Folk hade skaffat lantställen och fritidsbåtar. Men andra begivenheter består: Luciatåg, Julgran på torget, Julgransplundring, Valborgsbål med fyrverkeri.

Under 1970-talet installerades fjärrvärme och det gamla pannrummet stod tomt. Olle Bengtzon – vem annars – fick veta att det fanns en statlig pott för fritidsmedel, som saknade sökande. Olle fick Stockolmshem att ställa upp som sökande.

Grannskapsklubben ställde upp med egna arbetsinsatser. 1979 invigdes rymliga klubblokaler, som används till möten och fester. Urskönstaholmaren, tillika en av Grannskapsklubbens grundare, arkitekten Lars Malm, gav lokalerna en familjär framtoning när han ritade dem. De kom därför snart att betraktas som skönstaholmarnas förlängda vardagsrum.

Här har oräkneliga barnkalas och födelsedagar firats under decenniernas lopp. Här har arrangerats konstutställningar, fotoutställningar, filmvisningar, danskurser, soaréer, loppmarknader, hållits föredrag, språkkurser, vinprovningar.

Den fint tänkta utformningen av gemensamhetslokalerna har möjliggjort ett rikt och varierat användande av dem. Man har med samma självklarhet kunnat duka för intima middagar som man förberett för årsmöte eller julgransplundring med kanske hundra deltagare.

Skönstaholm är ett unikt radhusområde. Grannskapsklubben en mycket ovanlig företeelse, förmodligen en av de äldsta i sin genre i vårt land. Grannskapsklubbens snart sextioåriga arbete har bidragit mycket starkt till den ovanliga sammanhållningen, skönstaholmsandan, i det vackra och karaktärsfulla gamla radhusområdet.

Så småningom tillkom uppskattade pensionärsluncher en gång i månaden.
Lokalerna disponeras hyresfritt, också för privata fester. Man betalar blott en mindre avgift för förbrukningsmaterial.

Grannskapsklubben har genom åren haft närmast 100-procentig tillslutning. Medlemsavgiften, senast 40 kr i månaden, har kasserats in tillsammans med hyran.

Styrelse 2018/2019

Ordförande: Gabriel Werner
Vice ordförande: –
Kassör:
 Johanna Halldén
Sekreterare: Roterande
Övriga styrelseledamöter: Jenny Karlsson,  Petra Muda,  Åsa Siviero, Mathias Murman och Ludvig Brahme
Verksamhetskommitté: Samtliga ledamöter
Lokalkommitté, ansvarig för lokal och uthyrning: Petra Muda
Välkomstkommitté: Gabriel Werner, Henrik Segerpalm (Brf)
Boinflytandekommitté: –
Stadsdelsnämnden:

Styrgrupp Kastanjegården: Christina Fellenius

Kontakta GSK-styrelse: grannskapsklubben@skonstaholm.se

Stadgar

Grannskapsklubbens stadgar (2016)

Årsmöteshandlingar inför stämman den 21 november 2019

Förslag till dagordning 2020

Förslag till verksamhetsberättelse 2019/2020

Förslag till balansräkning 2019/2020

Förslag till resultaträkning 2019/2020

Inkomna motioner 2020

Valborgsfirande
Valborgsfirande (foto: Bengt Nyberg)

Höstspelen och säckhoppning
Höstspelen och säckhoppning (foto: Bengt Nyberg)

Midsommar
Midsommarfirande (foto: Bengt Nyberg)