Garantibesiktningar stambytet

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter, Stambytet

Efter drygt två år med mycket omfattande arbeten närmar vi oss nu slutet på stambytet. Alla badrum är i drift och vi är även klara med de delar av kallvattennätet och värmenätet där vi har gjort kompletterande arbeten i samband med stambytet.

Om ni har någon kvarstående punkt/fel som är kopplade till stambytet vill vi att ni felanmäler detta till fastighetsförvaltaren Storholmen.
Ange ert ärende och er adress med rubrik Stambyte: Skönstaholmsvägen xx alt Stambyte: Söndagsvägen xx så blir det korrekt loggat hos Storholmen. Om ni väljer att ringa uppger ni samma information. Felanmälan går sedan direkt vidare till SHT Bygg som kontaktar er. När ärendet är hanterat rapporterar SHT detta till Storholmen. På detta vis får vi en tydlig logg över eventuella kvarstående frågor. Dessa ärenden ber vi er att anmäla så snart som möjligt, senast 2016-05-11

Kopplat till entreprenaden finns även en garanti. I samband med att det har passerat ca två år sedan era badrum färdigställdes kommer ni att få möjlighet att framföra eventuella garantiärenden. För er som var först ut med stambytet kommer detta att bli aktuellt inom kort. Alla kommer att få separat information om hanteringen av garantiärenden i god tid innan er två-årsperiod har passerat. Observera att som garantiärenden kan endast fel som inte fanns vid besiktningstillfället åberopas, dvs. felet ska ha uppstått under den tid ni nyttjat badrummet. Det kan t.ex. röra sig om en handdukstork som inte blir varm eller en toalettstol som behöver justeras i infästningen.

Läs mer i PDF-filerna nedan, som även delats ut i lådorna.

PDF: STAMBYTESNYTT16
PDF: Garantibesiktning, brev till hus 1, 2 och 4, 2016-04-11

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

12 apr 2016