Garantibesiktning Tumba Glas

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Projekt fönsterrenovering

2012-2013 genomförde Tumba Glas en omfattande fönsterrenovering i Skönstaholm. Altan- och balkongdörrar, fönsterbågar, fönsterkarmar och fönsterbleck skrapades och målades. Inför garantibesiktning av arbetena vill vi har alla boendes hjälp med att se över sina fönster och rapportera in skador och brister. Detta sker i form av en webbenkät.

Klicka här för att fylla i enkäten!

Gör så här:

– Titta på fönstrens utsida, både karm och båge, samt fönsterblecken.

– Ser du färgsläpp eller andra skador i målningen, beskriv dem i enkäten.

– Ange vilken våning, vilket rum och vilket fönster det handlar om.

Observera att det bara är målningsarbete utfört av Tumba Glas som är aktuellt. Andra skador eller felanmälningar görs till förvaltaren.

Följande omfattas:

– utsidan av fönsterkarmar
– utsidan av fönsterbågar
– fönsterbleck
– utsidan av altandörrar

Följande omfattas INTE:

– entrédörrar, utsida och insida
– takfönster
– insida av fönsterbågar och fönsterkarmar

Klicka här för att fylla i enkäten!

03 maj 2017