Föreningsstämma 3 juni

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Ordinarie föreningsstämma i Brf Skönstaholm hålls den 3 juni 2014 klockan 18.00 i Skönstaholmsskolans matsal. Kallelse, dagordning och årsredovisning har idag delats ut i lådorna till alla medlemmar i föreningen. Inom kort kommer även valberedningen dela ut en presentation av de kandidater som föreslås till styrelsen. Väl mött den 3 juni!

/ Styrelsen

20 maj 2014