Enkät om värmen

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Efter injusteringen av värmesystemet och bytet av termostater har några hushåll anmält problem med värmen. För att få en bättre bild av läget önskar styrelsen alla hushålls hjälp med följande enkät.

Innan vi gör några ytterligare höjningar i undercentralerna vill vi göra en kartläggning och utesluta att problemen beror på luft i systemet, smuts i radiatorer eller liknande.

Det räcker med ett svar per hushåll.

Klicka här för att komma till enkäten!

Tack på förhand!

/ Styrelsen för Brf Skönstaholm

07 jan 2016