Dränering, fasadarbeten och entrétrappor

Skriven av: Stefan Gillgren i Nyheter

Nu finns ett Axplock från styrelesmötet i tisdags. Bland annat om kommande upphandling av dräneringsarbeten av vissa längor, fasadarbeten och renovering av tre entrétrappor.

Axplocket går att läsa här: Axplock från styrelsemötet 2015-05-26

29 maj 2015