Dokument: Övrigt

Övriga dokument för nedladdning

PDF: Information om anslutning till Bahnhofs bredband (2019-03-25): Information om anslutning till Bahnhofs bredband

PDF: Skönstaholms återställandeprogram: Skönstaholm återställandeprogram 2018-12-07

PDF: Information om blivande laddplatser: Information om laddplatser 2018-04-06

PDF: Policy angående andrahandsuthyrning via Airbnb: Riktlinjer för andrahandsuthyrning via förmedlingstjänster, 2017-01-10

PDF: Policy angående paraboler: Parabolpolicy Brf Skönstaholm, 2015-05-27

PDF: Information om försäkring mm för bostadsrättshavare: Information om försäkring

PDF: Antikvariska råd och riktlinjer (2012): Antikvariska råd och riktlinjer

PDF: Kontaktuppgifter till telefonboken (2012-09-17): Kontaktuppgifter till telefonboken

PDF: Artikel ”Gröna Skönstaholm in i framtiden” (2012): ”Gröna Skönstaholm in i framtiden”

PDF: Var går gränsen (2012): Var går gränsen

PDF: Gestaltningsprogram (2011): Gestaltningsprogram

PDF: Trädvårdsplan med bilder (2011): Trädvårdsplan

PDF: Trädvårdsplan med enbart text  (2011): Trädvårdsplan (text)

Ladda ner .pdf-dokumentet genom att klicka på länken. Antingen öppnas det automatiskt, eller så lägger det sig i din datorns ”hämtade-filer”-mapp.