Nyheter

Axplock 2016-01-12

Värmen Efter injusteringen och termostatbytet har det blivit för kallt i många lägenheter. Den enkät som styrelsen skickade ut visade att problemen var mer omfattande än de fyra hushåll som felanmält. Styrelsen valde därför i slutet av förra veckan att höja utgående temperatur från alla undercentraler. Vi hoppas att det märks skillnad! I enkäten är det även många som uppger…

READ MORE
16 jan 2016 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Sotning – ny chans

De hushåll som inte fick sotning utförd före jul (6 stycken) kommer att få en ny chans fredag 22 januari, kl 7-10. Sotningsdistriktet kommer att avisera berörda lägenheter under kommande vecka.

READ MORE
10 jan 2016 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Enkät om värmen

Efter injusteringen av värmesystemet och bytet av termostater har några hushåll anmält problem med värmen. För att få en bättre bild av läget önskar styrelsen alla hushålls hjälp med följande enkät. Innan vi gör några ytterligare höjningar i undercentralerna vill vi göra en kartläggning och utesluta att problemen beror på luft i systemet, smuts i radiatorer eller liknande. Det räcker…

READ MORE
07 jan 2016 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Axplock 2015-11-30

Avgiftshöjning Styrelsen har arbetat med budgeten inför 2016. Vi klarar driften med god marginal, men behovet av underhåll på fastigheterna är fortsatt stort. Vi har budgeterat för dränering av ytterligare en eller två längor, renovering av ytterligare några tak samt reparationer av fasader och trappor. Till detta kommer kostnader för akuta reparationer. Vidare är det dags att börja amortera på…

READ MORE
07 dec 2015 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Axplock 2015-11-09

Axplock från styrelsemötet 2015-11-09 Längledare Ett första möte har hållits med de nya längledarna. Där diskuterades rollen, ansvarsområden och behov. Tanken med längledarna är att de ska vara en länk mellan styrelsen och de boende. De ska hjälpa till att se behov av insatser i park och trädgård, men även underhållsbehov på husen. De ska också hjälpa till att leda…

READ MORE
13 nov 2015 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Axplock 2015-09-28

Axplock från styrelsemötet 2015-09-28   Dränering Skogås Entreprenad Fasad AB kommer att utföra dränering av tre längor. Separat information har delats ut till berörda hushåll, samt skickats ut på mejllistan och lagts upp på hemsidan. Entreprenören kommer inom kort att avisera berörda boende. Skogås Entreprenad kommer även att åtgärda underminerad mark invid husen på framsidan av Söndagsvägen 60-62.   Trappor…

READ MORE
01 okt 2015 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Information om termostatbyte

Nu är det snart dags för etapp 3 och 4 av termostatbyte och injustering av värmesystemet. Arbetet utförs av Franzéns Rör AB. De kommer att byta termostater på alla radiatorer samt ställa in värmesystemet för att minska värmeförluster och se till att värmen fördelas jämnt mellan alla lägenheter. Följande adresser berörs: Etapp 3: Skönstaholmsvägen 62-96 samt 51-113 under tiden 12/10-22/10…

READ MORE
01 okt 2015 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Stadsvandring i Skönstaholm

Ännu en stadsvandring kommer att hållas i Skönstaholm. Det är Stockholms Stadsmuseum som arrangerar vandringen under ledning av Klas Lundkvist, antikvarie och arkitekt SAR/MSA. Tid: Onsdag 14 oktober klockan 11.30. Läs mer på Stadsmuseets web: http://www.stadsmuseet.stockholm.se/Kalender/2015/10/14/Ostra-Hokarangen1/ Endast förköp via www.stadsmuseet.stockholm.se

READ MORE
30 sep 2015 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Städdag 4 oktober

Kallelse till städdag   Dag:             Söndag den 4 oktober 2015 Tid:               Klockan 10.00 Plats:            Vi träffas på torget, intill dammen Vi börjar med att gå igenom vad som behöver göras och fördelar arbetsuppgifterna mellan oss. Vi avrundar städdagen cirka kl. 13 och avslutar med välförtjänt korv med bröd och kaffe. Ta med de trädgårdsredskap, som du tror kan behövas, för att…

READ MORE
28 sep 2015 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Information om kommande dränering

  Styrelsen har träffat Skogås Fasad Entreprenad AB som kommer att utföra dränering av delar av Skönstaholm. Arbetena rör tre längor där fuktproblemen är som mest akuta: • Del av hus 17, Skönstaholmsvägen 51-61 (enbart baksida) • Hus 19, Skönstaholmsvägen 97-103 (enbart framsida) • Hus 24, Skönstaholmsvägen 84-96 (enbart framsida) Arbetena kommer preliminärt att starta vid hus 17 i början…

READ MORE
21 sep 2015 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments