Nyheter

Varning för påstridiga sotare

Flera boende har blivit uppringda av personer som vill erbjuda sotning av rök- och imkanaler. De säger att de kommer från ”Sotningstjänst Norden AB” och att de utför sotning i området. För detta vill de ha flera tusen kronor i betalning av den boende. De är mycket påstridiga i samtalen. Det här är inget enskilda medlemmar eller hyresgäster behöver tacka ja…

READ MORE
16 dec 2016 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Axplock 2016-12-13

Ny städfirma Styrelsen har upphandlat en ny firma för städningen av tvättstugor, soprum och källargångar. Efter en anbudsprocess och utvärdering har vi valt att anlita Kristallrent, som kommer ta över vid årsskiftet. Vår förhoppning är att städningen nu kommer fungera bättre men till ett lägre pris. Tvättstugorna kommer att städas en gång i veckan, soprummen en gång i månaden och…

READ MORE
13 dec 2016 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Axplock 2016-11-23

Avgiftshöjning Styrelsen har arbetat med budgeten för 2017. Vi kan se att omförhandlingen av lånen har minskat våra räntekostnader med omkring 100 000 kronor i år. Kostnaderna för fjärrvärme har också sjunkit med flera hundra tusen kronor, efter nya undercentraler, nya termostater, injustering och omförhandlade fjärrvärmeavtal. Vi har dock ett stort underhållsbehov framöver, framför allt vad gäller tak och dränering….

READ MORE
24 nov 2016 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Fortsatta problem med snöröjningen

Som många märker är snöröjningen i området fortsatt bristfällig. Gångvägarna är inte plogade och halkbekämpade som de ska vara. Skottningen framför många soprum är inte heller utförd. Styrelsen har i flera samtal med entreprenören IT-Underhåll igår och idag påpekat detta. De ber om ursäkt och menar att den stora mängden snö i kombination med maskinhaveri har ställt till det för…

READ MORE
11 nov 2016 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Snöröjning – glöm inte städdagarna!

Glöm inte bort att det är städdag på Skönstaholmvägen idag torsdag, och på Söndagsvägen imorgon fredag! Vi kan ju hoppas på att kommunen kommer och snöröjer, och då behöver alla bilar vara flyttade. Vad gäller snöröjningen på våra egna gångvägar blev den ju aldrig utförd under gårdagen. Vi har framfört klagomål till IT-Underhåll och de undersöker vad det var som…

READ MORE
10 nov 2016 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Axplock 2016-10-18

Tak Takprojektet går enligt plan. Hus 24 (sick-sack-längan) är snart klart och då fortsätter arbetet med hus 19 (Skv 105-113). Separat information om ställningsbygget delas ut till berörda. Vi har i det här projektet avtalat om delbesiktningar för att säkerställa att allt blir rätt. Besiktningsmannen har gjort den första av dessa besiktningar och inte haft några anmärkningar. Dränering Fuktmätningar har…

READ MORE
26 okt 2016 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Årsmöte Grannskapsklubben

Inbjudan till Grannskapsklubbens Årsmöte Torsdag 27 oktober kl 18-19:30 OBS! Ny mötesplats: Burman, Skönstaholmsvägen 88 (Lokalen är inte tillgänglig för tillfället.) Dokument för nedladdning: Inbjudan Dagordning årsmöte 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Förslag till nya stadgar, Grannskapsklubben, Okt 2016 Resultatrapport 2016 Grannskapsklubben Balansrapport 2016 Grannskapsklubben Revisionsberättelse 2016 Grannskapsklubben Det kommer även finnas några exemplar av dokumenten tillgängliga för påseende vid mötet. Kontakta…

READ MORE
22 okt 2016 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Grävarbete framför parkeringsplatser

Imorgon måndag 17/10 kommer Trafikkontorets entreprenör att börja schakta framför vissa av våra parkeringsplatser. Vi har tyvärr inte kunnat få någon exakt tidplan för de olika sträckorna. Entreprenören uppger dock att man gräver 6 meter, lägger ner rör och sedan fyller igen direkt. För att minska risken att bilar blir instängda uppmanar vi alla som hyr de berörda parkeringsplatserna (framgår…

READ MORE
16 okt 2016 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Lars Malm har gått bort

En gammal kär och betydelsefull skönstaholmare – Lars Malm – har gått bort, 97 år gammal. Tidigare styrelseledamoten Ulf von Strauss har skrivit följande text om honom.     Lars Malm 1919 – 2016   Kära skönstaholmare, vår grand old man, vår nestor, har lämnat oss. Lasse dog på kvällen lördagen den 1 oktober. Lasse blev 97 år. Hans intellekt…

READ MORE
04 okt 2016 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Pågående arbete med belysning och elnät

Som många redan märkt så pågår ett grävarbete för ny belysning i området. Arbetet kommer att påverka hela Söndagsvägen och även en del av Skönstaholmsvägen. Se karta här för ungefärlig sträckning av det planerade arbetet. Styrelsen har varit i kontakt med entreprenören och Trafikkontoret. Enligt dem kommer arbetet att hålla på under en stor del av hösten, men vi har…

READ MORE
03 okt 2016 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments