Nyheter

Axplock från styrelsemöte

  Axplock från styrelsemötet 2014-08-19 Energi Styrelsen kommer inom kort att skriva avtal med Fortum om upprustning av fjärrvärmesystemet. Grävarbeten över Söndagsvägen och förbi rundeln kommer inledas 25 augusti. Separat information delas ut i lådorna och läggs upp på hemsidan. Tilläggsisoleringen av vissa vindar har vi också avsikt att gå vidare med, men på grund av de många projekten i…

READ MORE
20 aug 2014 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Upprustning av fjärrvärmesystemet

Styrelsen kommer i dagarna teckna avtal med Fortum om inköp och installation av fyra nya undercentraler. Det innebär också att Fortum kommer att gräva nya primärledningar i området. Sträckningen framgår av skissen nedan. Grävning kommer ske över Söndagsvägen, mellan Söndagsvägen 58 och 61 och sedan från Söndagsvägen 47 förbi rundeln och in vid gaveln på Skönstaholmsvägen 44 respektive Skönstaholmsvägen 68….

READ MORE
20 aug 2014 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Tips till trädgården

I mitten av maj hölls ett informationsmöte med Landskapslaget och IT-underhåll om våra allmänna ytor och tips för den egna skötselytan. De dokument som då utlovades på hemsidan har tyvärr tagit tid att få in, men här kommer de: PDF: Tips till trädgården PDF: Växtlista 40-50-tal Nedan följer ett referat från mötet: Möte med landskapsarkitekterna och trädgårdsmästaren 2014-05-15 i Lokalen…

READ MORE
10 aug 2014 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Tömning av skyddsrum

Skyddsrummet i hus 11 (Skönstaholmsvägen 30-44) kommer att hyras ut och ska därför tömmas. Finns det något som tillhör dig i skyddsrummet, så ber vi att du flyttar det därifrån senast söndag 2014-09-14. Det som står kvar i skyddsrummet efter det datumet kommer att slängas.

READ MORE
10 aug 2014 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Information om energibesparande investeringar

Skönstaholm 2014-06-23 Efter årsstämman informerade styrelsen om de förslag som tagits fram vad gäller åtgärder i uppvärmningssystemet och tilläggsisolering av vissa vindar. Ett referat finns på hemsidan. Styrelsen har nu fattat beslut om att gå vidare med båda förslagen. Brf Skönstaholm betalar idag cirka 3 miljoner kronor per år för värme och varmvatten. Våra undercentraler är mycket gamla, några från…

READ MORE
24 jun 2014 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Axplock från styrelsemötet

På den nya styrelsens första möte avhandlades bland annat frågor rörande stambytet, offerterna för fjärrvärmesystemet och tilläggsisolering samt angripna häggar längs Söndagsvägen. Axplock från styrelsemötet 2014-06-17 Energi Styrelsen avser att gå vidare med både offerten från Fortum om byte av undercentraler och nydragning av det primära fjärrvärmenätet, samt gå vidare och beställa tilläggsisolering av vissa vindar. Se separat information på…

READ MORE
24 jun 2014 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Information om energiförslag

Efter stämman redogjorde Per Hansson för det arbete styrelsen gjort vad gäller energibesparingar. Det rör sig dels om tilläggsisolering och dels om nya undercentraler och nydragning av primärledningar för fjärrvärmen. Ett referat av dragningen finns här: Information om energiförslag, 2014-06-03 De medlemmar som vill ta del av underlagen, dvs TQI:s utredningar och Fortums offert, uppmanas ta kontakt med Per Hansson.

READ MORE
09 jun 2014 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Nya styrelsen i Brf Skönstaholm

Igår 3 juni hölls ordinarie föreningsstämma i Brf Skönstaholm. Tack till alla som närvarade! Protokoll kommer inom kort på hemsidan. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Valberedningens förslag till nyval och omval antogs av stämman. Efter stämman hölls ett kort styrelsemöte där styrelsen inbördes fördelade en del av posterna. Styrelsen ser nu ut…

READ MORE
04 jun 2014 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments

Föreningsstämma 3 juni

Ordinarie föreningsstämma i Brf Skönstaholm hålls den 3 juni 2014 klockan 18.00 i Skönstaholmsskolans matsal. Kallelse, dagordning och årsredovisning har idag delats ut i lådorna till alla medlemmar i föreningen. Inom kort kommer även valberedningen dela ut en presentation av de kandidater som föreslås till styrelsen. Väl mött den 3 juni! / Styrelsen

READ MORE
20 maj 2014 Posted by Stefan Gillgren in Nyheter no comments